Skip to Content

Sekretariát ŽOP

Sekretariát předsedy a tajemníka

Předseda Židovské obce v Praze je zvolen její reprezentací a je statutárním zástupcem ŽOP

e-mail: [email protected]

Tajemník Židovské obce v Praze zabezpečuje a kontroluje veškerou činnost ŽOP ve spolupráci s vedoucími jednotlivých organizačních útvarů a zodpovídá za řádný chod ŽOP

e-mail: [email protected]

Sekretariát

Kontakt

tel: 224 800 812, 224 800 813

fax: 222 318 664

e-mail: [email protected]


Žádost o povolení k fotografování a natáčení v objektech ŽOP

V případě žádosti o povolení se obraťte na sekretariát, který zajišťuje povolení k fotografování a natáčení v objektech ŽOP (Staronová synagoga, Jeruzalémská synagoga, budova radnice ŽOP a Nový židovský hřbitov, Starý židovský hřbitov na Žižkově, historická mikve).

Žádost zašlete na adresu [email protected].

V žádosti musí být uveden účel natáčení nebo fotografování, instituce, která žádá o povolení, zodpovědná osoba, časový rozvrh a seznam osob, které budou povolení potřebovat.

V sobotu a o židovských svátcích nelze fotografovat ani natáčet.

Fotografování i natáčení v objektech ŽOP je zpoplatněno podle ceníku ŽOP. Výjimka je možná pouze na základě rozhodnutí tajemníka obce.

Povolení k natáčení hraných filmů se neuděluje.