Skip to Content

Starý židovský hřbitov na Žižkově

Starý židovský hřbitov na Žižkově

(Fibichova ul, Praha 3 - mapa) tzv. první židovský hřbitov na Olšanech byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště pražské židovské obce. Pohřbívalo se zde i v době další morové epidemie ve druhém desetiletí 18. století a pravidelně pak od r. 1787 do r. 1890, kdy vešel v platnost zákaz pohřbívání uvnitř města. Hřbitov je významnou umělecko-historickou památkou. Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi nimi řada významných rabínů a učenců.

Aktuální otevírací dobu a další informace naleznete na www.synagogue.cz