Komunitní sociální práce

Komunitní sociální práce

Komunitní sociální práci zajišťuje sociální oddělení prostřednictvím sociálních pracovnic 

a to formou těchto aktivit: 

  • Kontaktní místo – krizová pomoc, pomoc při řešení akutní situace, každý pracovní den od 9 do 15 hodin

  • První kontakt se zájemci o sociální služby, kontakt s příjemci podpory z grantu Claims Conference. 

  • Předání informací a zprostředkování pomoci dalších organizací a institucí 

  • Systém sociálních podpor 

  • Schvalovací komise – sociální byty a lůžka v Domově sociální péče Hagibor 

  • Dobrovolnický program