Skip to Content

Komunitní sociální práce

Komunitní sociální práci zajišťuje sociální oddělení prostřednictvím sociálních pracovnic  a to formou těchto aktivit: 

  • Kontaktní místo – krizová pomoc, pomoc při řešení akutní situace, každý pracovní den od 9 do 15 hodin
  • První kontakt se zájemci o sociální služby, kontakt s příjemci podpory z grantu Claims Conference. 
  • Předání informací a zprostředkování pomoci dalších organizací a institucí 
  • Systém sociálních podpor 
  • Schvalovací komise – sociální byty a lůžka v Domově sociální péče Hagibor 
  • Dobrovolnický program  

Kontaktní telefon: 222 310 951, e-mail: [email protected], Maiselova 18, Praha 1, 2. patro Sociální oddělení