Česko má nové rytíře kultury. Za pevné postoje cenu obdrželi Sidon či Kryl

Rytířem české kultury byli jmenováni in memoriam zpěvák Karel Kryl, historik Zdeněk Kalista a scénograf Bedřich Barták.

Ocenění nově má také spisovatel František Šedivý, dirigent Libor Pešek a dramatik a vrchní zemský rabín Karol Sidon.

Titul Dáma české kultury patří spisovatelce a pamětnici holokaustu Erice Bezdíčkové a spisovatelce Heleně Havlíčkové, cenu in memoriam dostaly sestry malířky Květa a Jitka Válovy. Ocenění se předávají ve vinohradském divadle v předvečer zahájení festivalu proti totalitě Mene Tekel.

Popáté ceny dostávají lidé, kteří se nikdy ve svém občanském životě ani v umělecké tvorbě nezpronevěřili nejvyšším mravním zásadám, jak uvádějí pořadatelé. Udílí je festival spolu s ministerstvem kultury. Jako poděkování za mnohaletou podporu projektů v oblasti kulturní i sociální ještě převzal ocenění Mecenáš české kultury Ladislav Vitoul, v nepřítomnosti pak také Pavel Feireisl.

"S velikou pokorou jsem přijala toto ocenění kvůli tomu, že jsem tady jako někdo, kdo přežil shoa a může mluvit. Já jsem se vrátila z Osvětimi jako 14leté děvčátko a nedokázala jsem vůbec popsat, co se tam dělo, nedokázala jsem to pojmenovat," řekla na pódiu Bezdíčková. Podle ní ji k tomu, aby začala o holocaustu mluvit, přesvědčil slavný "lovec nacistů" Simon Wiesenthal. Poté sepsala knihu Moje dlouhé mlčení, následně začala svůj příběh vyprávět na školách.

Šedivý poděkoval všem, kteří se po postavili proti totalitním režimům. Popřál také mladším generacím, aby žily v duchovním a mravním bohatství.

Celý večer začal zpěvem české hymny Smíšeným pěveckým sborem Gaudium Praha, kdy se přidali i mnozí účastníci v sále. Festival jako připomínka historických milníků Festival Mene Tekel chce vždy v době výročí komunistického puče z roku 1948 připomínat historické mezníky Česka i dalších evropských států a přinášet svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Ten letošní začal prologem v Brně a Praze už v pátek. V bývalé věznici na brněnském Cejlu se uskutečnil pietní akt na počest obětí a těch, kteří prošli komunistickými lágry. V Praze se promítal film Hanin kufřík, dokument založený na silném příběhu dvou dětí, které vyrostly v předválečném Československu. Film podává svědectví o životě Jiřího a Hany Bradyových ve 30. a 40. letech 20. století, kteří byli deportováni do terezínského ghetta a přišli o rodiče. Hana zahynula ve 13 letech v Osvětimi, její bratr Jiří holokaust přežil, zemřel letos v lednu v Kanadě.

Hlavní program festivalu Mene Tekel potrvá od 25. února do 3. března. V pondělí se uskuteční v Nerudově ulici pietní akt při příležitosti 71. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948. Ve 13:00 v klášteře u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí bude vernisáž několika výstav pod společným názvem Cesty ke svobodě. Výstava Rozkulačeno! s podtitulem Půlstoletí perzekuce selského stavu reflektuje období násilné kolektivizace v době komunistického režimu. Expozice připomíná těžké osudy vysídlených rodin a sedláků, kteří se stali oběťmi tehdejší propagandy. Zaměřuje se i na stav životního prostředí, hledání tradic, proměnu zemědělské krajiny i venkova. Další z expozic se věnuje pronásledování příslušníků hnutí Falun Gong (Falun Dafa) v Číně, připomíná problematiku porušování lidských práv v Číně. V 15:00 bude v chrámu Panny Marie Sněžné celý festival zahájen.

Autor: ČTK