Skip to Content

Aktuality - prohlášení

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Koordinaci pomoc uprchlíkům zajišťuje sociální oddělení a s konkrétními potřebami můžete volat paní Wichsovou nebo paní Němcovou nebo psát na ([email protected]).  
Pro evidenci našich nákladů i finanční pomoci jsme zřídili samostatné účetní středisko, kde budeme evidovat přijaté dary a náklady vynaložené na pomoc uprchlíkům.

Budeme velice rádi, když tuto aktivitu obce podpoříte darem na účet 1936531399/0800 s komentářem dar pro Ukrajinu. Výdaje i příjmy na tomto účtu budeme pravidelně zveřejňovat.

Všichni se tedy mají možnost zapojit formou finanční pomoci nebo jako dobrovolníci, jako průvodci, jako pomoc pro ubytované.

Hlavní koordinátorkou pomoci je vedoucí sociálního oddělení Jana Wichsová ([email protected]), která společně s pracovníky sociálního oddělení a velkou skupinou dobrovolníků pomáhá a bude pomáhat židovským uprchlíkům z Ukrajiny zajistit vše potřebné, např. možnost ubytování, odpočinku, jídla, ale také výpomoc s žádostí o status uprchlíka, který je nutný pro státní finanční podporu, pracovní povolení, zdravotní péči apod.

Restaurace Šalom je také připravena poskytnout stravování.
Uprchlíci obdrží od dobrovolníků kontakt na naše praktické lékaře a ordinaci, která může také provádět antigenní testy. Ordinace je schopna kromě zdravotní péče pro dospělé zprostředkovat i zdravotní péči pro děti.

Pro zajištění a organizaci potřebné pomoci hledáme dobrovolníky a samozřejmě je vítána i finanční podpora.


Upozornění pro organizátory akcí v budově radnice ŽOP

ŽOP se i nadále řídí hygienickými a provozními opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Organizátoři akcí zodpovídají za dodržování těchto opatření.         

Michal Borges

tajemník ŽOP


Restaurace Šalom

Provozní doba 11.30 - 14.00 h, jídlo je nutné telefonicky nebo osobně objednat v restauraci  na telefonní číslo 224 800 808  nebo e-mailem [email protected] vždy den předem do 14.00 hodin. Lze objednávat i na více dnů dopředu. Pro objednání jídla platí jen uvedené telefonní číslo. Restaurace opět zajišťuje i šábesová jídla.

Nyní jsou v restauraci Šalom opět v nabídce minutky. Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020

Federace židovských obcí v České republice vydává svou Výroční zprávu o projevech antisemitismu za rok 2020. 

Federace židovských obcí zaznamenala v roce 2020 celkem 874 antisemitských incidentů. To je o 180 více, než v roce 2019, kdy bylo zaznamenáno 694 incidentů.

Násilné incidenty jsou v České republice stále ojedinělé, v roce 2020 byl zaznamenán jeden případ fyzického napadení s antisemitským motivem. V kategorii znehodnocení židovského majetku byl evidován rovněž jeden incident, dalších šest spadalo do kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému židovství. V obou kategoriích byl počet zaznamenaných incidentů stejný, nebo nižší než v letech 2018 a 2019.

Drtivá většina všech zaznamenaných antisemitských incidentů - 98 % - tvoří projevy nenávisti na internetu (články, příspěvky na sociálních sítích, anonymní komentáře a diskusní příspěvky). Enormní nárůst výskytu nejrůznějších konspiračních mýtů, týkajících se pandemie koronaviru a souvisejících projevů antisemitismu, byl během uplynulého roku celosvětovým fenoménem, v České republice šířily tyto konspirační teorie tradiční dezinformační platformy, ale také jednotlivci a skupiny, přičemž novým fenoménem byly antisemitské teze o úmyslném šíření koronaviru, nebo o prosazování finančních zájmů ve vztahu k vakcinaci proti této nemoci. 

Antisemitismus v internetovém prostředí nelze podceňovat, analýza zahraničních násilných antisemitských útoků a profilu jejich pachatelů potvrzuje, že aktu násilí téměř vždy předchází radikalizace a nenávistné projevy, ventilované na internetu, zejména na sociálních sítích.

I přes všechna tato zjištění, lze Českou republiku - podobně jako v  minulých letech - i nadále vnímat jako zemi, která je pro židovskou komunitu bezpečná, především pak ve srovnání s jinými státy ve střední a západní Evropě.

Výroční zpráva je uveřejněna na zde.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020 byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury v ČR a Nadačního fondu obětem holocaustu.