Skip to Content

Aktuality - prohlášení

Sbírka Židovské obce v Praze

Sbírka Židovské obce v Praze ve prospěch obětí v Izraeli vynesla cca 370 tisíc Kč. Po dohodě s Federací židovských obcí ČR tuto část sbírky věnujeme kibucu Kfar Aza.

Popis situace v Kfar Aza najdete již na Wikipedii zde . Jejich představu o využití podpory najdete na  zde.

Všem moc děkujeme za poskytnuté dary.

20. 12. 2023


Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Koordinaci pomoc uprchlíkům zajišťuje sociální oddělení a s konkrétními potřebami můžete volat paní Wichsovou nebo paní Němcovou nebo psát na ([email protected]).  
Pro evidenci našich nákladů i finanční pomoci jsme zřídili samostatné účetní středisko, kde budeme evidovat přijaté dary a náklady vynaložené na pomoc uprchlíkům.

Budeme velice rádi, když tuto aktivitu obce podpoříte darem na účet 1936531399/0800 s komentářem dar pro Ukrajinu. Výdaje i příjmy na tomto účtu budeme pravidelně zveřejňovat.

Všichni se tedy mají možnost zapojit formou finanční pomoci nebo jako dobrovolníci, jako průvodci, jako pomoc pro ubytované.

Hlavní koordinátorkou pomoci je vedoucí sociálního oddělení Jana Wichsová ([email protected]), která společně s pracovníky sociálního oddělení a velkou skupinou dobrovolníků pomáhá a bude pomáhat židovským uprchlíkům z Ukrajiny zajistit vše potřebné, např. možnost ubytování, odpočinku, jídla, ale také výpomoc s žádostí o status uprchlíka, který je nutný pro státní finanční podporu, pracovní povolení, zdravotní péči apod.

Restaurace Šalom je také připravena poskytnout stravování.
Uprchlíci obdrží od dobrovolníků kontakt na naše praktické lékaře a ordinaci, která může také provádět antigenní testy. Ordinace je schopna kromě zdravotní péče pro dospělé zprostředkovat i zdravotní péči pro děti.

Pro zajištění a organizaci potřebné pomoci hledáme dobrovolníky a samozřejmě je vítána i finanční podpora.


Upozornění pro organizátory akcí v budově radnice ŽOP

ŽOP se i nadále řídí hygienickými a provozními opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Organizátoři akcí zodpovídají za dodržování těchto opatření.         

Michal Borges

tajemník ŽOP


Restaurace Šalom

Provozní doba 11.30 - 14.00 h, jídlo je nutné telefonicky nebo osobně objednat v restauraci  na telefonní číslo 224 800 808  nebo e-mailem [email protected] vždy den předem do 14.00 hodin. Lze objednávat i na více dnů dopředu. Pro objednání jídla platí jen uvedené telefonní číslo. Restaurace opět zajišťuje i šábesová jídla.

Nyní jsou v restauraci Šalom opět v nabídce minutky.