Aktuality - prohlášení

Upozornění pro organizátory akcí v budově radnice ŽOP

ŽOP se i nadále řídí hygienickými a provozními opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Organizátoři akcí zodpovídají za dodržování těchto opatření.         

Ve vnitřních prostorách objektů ŽOP s výjimkou konzumace jídel a pití platí povinnost nosit respirátor. Do restaurace, tj. i do restaurace Šalom lze vstupovat pouze s platným hygienickým certifikátem (očkování, platný test, potvrzení překonání onemocnění). Účastníci bohoslužeb se musí prokázat bezinfekčností, a to buď předložením certifikátu o vakcinaci, nebo testem, anebo potvrzením o prodělané nemoci ne déle než 180 dní. Povinnosti pro organizátory lze nalézt přehledně na:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-180608/#posledni .

Michal Borges

tajemník ŽOP


Aktuality

Prosíme naše členy a přátele, aby v prostorách Židovské obce v Praze důsledně dodržovali hygienická opatření. 

1) Ve vnitřních prostorách je povinnost nosit respirátor. 

Výjimkou je doba konzumace jídla. Konzumace by měla probíhat ideálně ve společnosti členů vlastní domácnosti. Jinak je vhodné dodržovat odstup. Po ukončení konzumace Vás v zájmu bezpečnosti našich členů, prosíme o nasazení respirátorů. 

(K šíření delta varianty stačí několik vteřin, a proto KHS posílá neočkované do karantény bez ohledu na délku kontaktu a rozhodující je skutečnost, že osoba bez respirátoru byla v kontaktu s infikovaným.)

Do restaurace Šalom lze vstupovat od 25. 10. do odvolání pouze s platným hygienickým certifikátem (očkování, platný test, potvrzení překonání onemocnění). Prosím respektujte tento požadavek a kontrolu této skutečnosti zaměstnanci restaurace. Bez potvrzujícího certifikátu nebude jídlo vydáno ke konzumaci v jídelně. Děkujeme za pochopení.

Provozní doba restaurace:  11.30 - 14.00 h, jídlo je nutné telefonicky nebo osobně objednat v restauraci  na telefonní číslo 224 800 808 vždy den předem do 14.00 hodin. Lze objednávat i na více dnů dopředu. Pro objednání jídla platí jen uvedené telefonní číslo. Restaurace opět zajišťuje i šábesová jídla.

Od pondělí 18. 10. jsou v restauraci Šalom opět v nabídce minutky.

2) Doporučujeme a žádáme o dostatečnou desinfekci rukou před vstupem do společných prostor.

3) Doporučujeme dodržování rozestupů. 

Uvedená pravidla  platí i pro očkované. Situace je vážná. V případě nedodržování doporučených postupů riskujeme šíření infekce ve společnosti a v tomto případě v naší vlastní komunitě.
Doporučení pro organizátory akcí. Vaše povinnosti jako organizátora najdete přehledně na odkazech:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-180608/#posledni
V případě dotazů, prosím konzultujte s našim praktickým lékařem [email protected] .


Přeočkování  třetí dávkou proti Covid -19
Očkování  proti Covid-19 již v naší ordinaci probíhá .
K rezervaci na očkování  třetí dávkou proti Covid-19 (pokud uplynulo alespoň 6 měsíců od druhé dávky) se hlaste  v ordinaci praktického lékaře na Hagiboru ( tel. 226 235 262) nebo na  Sociálním odd. ŽOP pí Irena Němcová (224 800 822, 603 218 238) nebo u KDP Ezra (272 738 332).


 Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020

Federace židovských obcí v České republice vydává svou Výroční zprávu o projevech antisemitismu za rok 2020. 

Federace židovských obcí zaznamenala v roce 2020 celkem 874 antisemitských incidentů. To je o 180 více, než v roce 2019, kdy bylo zaznamenáno 694 incidentů.

Násilné incidenty jsou v České republice stále ojedinělé, v roce 2020 byl zaznamenán jeden případ fyzického napadení s antisemitským motivem. V kategorii znehodnocení židovského majetku byl evidován rovněž jeden incident, dalších šest spadalo do kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému židovství. V obou kategoriích byl počet zaznamenaných incidentů stejný, nebo nižší než v letech 2018 a 2019.

Drtivá většina všech zaznamenaných antisemitských incidentů - 98 % - tvoří projevy nenávisti na internetu (články, příspěvky na sociálních sítích, anonymní komentáře a diskusní příspěvky). Enormní nárůst výskytu nejrůznějších konspiračních mýtů, týkajících se pandemie koronaviru a souvisejících projevů antisemitismu, byl během uplynulého roku celosvětovým fenoménem, v České republice šířily tyto konspirační teorie tradiční dezinformační platformy, ale také jednotlivci a skupiny, přičemž novým fenoménem byly antisemitské teze o úmyslném šíření koronaviru, nebo o prosazování finančních zájmů ve vztahu k vakcinaci proti této nemoci. 

Antisemitismus v internetovém prostředí nelze podceňovat, analýza zahraničních násilných antisemitských útoků a profilu jejich pachatelů potvrzuje, že aktu násilí téměř vždy předchází radikalizace a nenávistné projevy, ventilované na internetu, zejména na sociálních sítích.

I přes všechna tato zjištění, lze Českou republiku - podobně jako v  minulých letech - i nadále vnímat jako zemi, která je pro židovskou komunitu bezpečná, především pak ve srovnání s jinými státy ve střední a západní Evropě.

Výroční zpráva je uveřejněna na zde.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020 byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury v ČR a Nadačního fondu obětem holocaustu.