Aktuality - prohlášení

Hygienická a provozní opatření v budově radnice ŽOP, STNS a Vysoké synagoze - pro běžný chod ŽOP a pro pořádání akcí - s okamžitou platností od neděle 6. 9. 2020

zde

Hygienická a provoz.optření pro běžný chod ŽOP a pro pořádání akcí, od pondělí 7. 9. 2020

zde

Výroční zpráva FŽO o projevech antisemitismu v roce 2018

Federace židovských obcí v České Republice (dále jen FŽO) zaznamenala v roce 2018 celkem 347 antisemitských incidentů.

Oběti násilných činů incident často nenahlásí, je proto pravděpodobné, že je reálný počet antisemitských útoků vyšší. Násilné antisemitské incidenty jsou však i nadále v České republice stále ojedinělé, v roce 2018 byly zaznamenány dva případy fyzické agrese s antisemitským motivem. Dále byly evidovány tři případy znehodnocení židovského majetku antisemitskými nápisy, symboly apod. a devět incidentů spadajících do kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému židovství.

Nárůst antisemitských nálad je nicméně v České republice patrný zejména na internetu, kde se dlouhodobě zvyšuje počet publikovaných antisemitských článků, příspěvků na sociálních sítích, anonymních komentářů a diskusních příspěvků. Antisemitské projevy nenávisti na internetu tvoří necelých 93 % všech evidovaných incidentů.

Zpráva FŽO přináší data o projevech antisemitismu v ČR, a věnuje se proto především tuzemským událostem a společenskému klimatu. Antisemitské incidenty však často odrážejí zahraniční dění, reagují na zprávy v médiích a mohou být součástí globálních výzev nebo akcí. Vzhledem k členství ČR v Evropské unii, k celosvětovým hrozbám i k mediální a internetové propojenosti, tak nelze opomenout ani jejich evropský a světový kontext.

Pro tuto zprávu je určující pracovní definice antisemitismu, kterou používá Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu (dále jen IHRA). Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přijala usnesení k definici antisemitismu 25. 1. 2019, Senát Parlamentu ČR o dva dny později, FŽO se jí řídila již v minulých letech, tedy i v roce 2018.

Antisemitské násilí a diskriminace jsou i nadále v České republice vzácné a v tomto ohledu zůstává ČR stále ještě bezpečnou zemí, i ve srovnání s dalšími státy EU. Nárůst antisemitských nálad je u nás patrný zejména v internetovém prostředí, kde se dlouhodobě zvyšuje počet publikovaných antisemitských článků, příspěvků na sociálních sítích, anonymních komentářů a diskusních příspěvků.

Tradičně se antisemitské příspěvky objevují na webových stránkách extrémní pravice, na antiliberálních webech nebo v projevech aktivistů podporujících hnutí BDS. Výraznou ideovou základnou pro antisemitské texty v České republice byly v roce 2018 také dezinformační platformy, často prokremelské, z nichž pochází přes 36 % všech zaznamenaných incidentů.

Obsahově dominovaly v 64 % případy lživých, vulgárních nebo stereotypních tvrzení o Židech; velmi časté je šíření konspiračních teorií o mýtu světového židovstva, jeho kontroly nad médii, ekonomikou, vládami a dalšími veřejnými institucemi. Případy nového antisemitismu, uplatňující na Izrael standardy chování, které nejsou uplatňovány vůči jiným demokratickým státům, nebo kolektivně obviňující Židy za akce Státu Izrael, tvořily necelých 29 % všech zaznamenaných incidentů. Nejvíce incidentů evidovala FŽO v květnu 2018, kdy projevy antisemitismu formovaly zejména všechny fáze přesunu amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma a následné nepokoje v pásmu Gazy.

Česká republika však i nadále zůstává pro židovskou komunitu, ve srovnání s jinými státy ve středoevropském regionu i v západní Evropě, bezpečnou zemí. Antisemitské projevy, jak prokazuje analýza zaznamenaných incidentů, se v drtivé většině případů omezují na internet.

V Praze 3. 7. 2019

Kontakty: Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v ČR: 608 318 874, [email protected]

Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR: 603 237 957, [email protected]

 

Příloha: Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2018

https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/V%c3%bdro%c4%8dn%c3%ad-zpr%c3%a1va-F%c5%bdO-o-projevech-antisemitismu-2018.pdf