Aktuality - prohlášení

STRAVOVÁNÍ V RESTAURACI ŠALOM

Restaurace Šalom je od 31. 5. 2021 opět otevřena pro veřejnost. 

Provozní doba restaurace:  11.30 - 14.00 h, jídlo je nutné telefonicky nebo osobně objednat v restauraci  na telefonní číslo 224 800 808 vždy den předem do 14.00 hodin. Lze objednávat i na více dnů dopředu. Pro objednání jídla platí jen uvedené telefonní číslo. Restaurace opět zajišťuje i šábesová jídla.


 Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020

Federace židovských obcí v České republice vydává svou Výroční zprávu o projevech antisemitismu za rok 2020. 

Federace židovských obcí zaznamenala v roce 2020 celkem 874 antisemitských incidentů. To je o 180 více, než v roce 2019, kdy bylo zaznamenáno 694 incidentů.

Násilné incidenty jsou v České republice stále ojedinělé, v roce 2020 byl zaznamenán jeden případ fyzického napadení s antisemitským motivem. V kategorii znehodnocení židovského majetku byl evidován rovněž jeden incident, dalších šest spadalo do kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému židovství. V obou kategoriích byl počet zaznamenaných incidentů stejný, nebo nižší než v letech 2018 a 2019.

Drtivá většina všech zaznamenaných antisemitských incidentů - 98 % - tvoří projevy nenávisti na internetu (články, příspěvky na sociálních sítích, anonymní komentáře a diskusní příspěvky). Enormní nárůst výskytu nejrůznějších konspiračních mýtů, týkajících se pandemie koronaviru a souvisejících projevů antisemitismu, byl během uplynulého roku celosvětovým fenoménem, v České republice šířily tyto konspirační teorie tradiční dezinformační platformy, ale také jednotlivci a skupiny, přičemž novým fenoménem byly antisemitské teze o úmyslném šíření koronaviru, nebo o prosazování finančních zájmů ve vztahu k vakcinaci proti této nemoci. 

Antisemitismus v internetovém prostředí nelze podceňovat, analýza zahraničních násilných antisemitských útoků a profilu jejich pachatelů potvrzuje, že aktu násilí téměř vždy předchází radikalizace a nenávistné projevy, ventilované na internetu, zejména na sociálních sítích.

I přes všechna tato zjištění, lze Českou republiku - podobně jako v  minulých letech - i nadále vnímat jako zemi, která je pro židovskou komunitu bezpečná, především pak ve srovnání s jinými státy ve střední a západní Evropě.

Výroční zpráva je uveřejněna na zde.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020 byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury v ČR a Nadačního fondu obětem holocaustu.