Skip to Content

Nadační fond Zecher

Nadační fond Zecher pro záchranu židovských památek v České republice

Nadační fond ZECHER byl založen Federací židovských obcí v České republice.

Jeho účelem je získávání finančních prostředků pro rekonstrukci, obnovu a uchování ohrožených movitých a nemovitých židovských památek, zvláště židovských hřbitovů na celém území České republiky, přímé financování obnovy, metodické vedení, odborný dozor, průzkumy posudky atd.

Kontaktní adresa

Maiselova 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420/224800824, +420/224800858
e-mail: [email protected]
číslo účtu: 3808822/0800

Pokud byste měli zájem finančně podpořit naši snahu o záchranu židovských památek, zašlete Váš příspěvek na výše uvedené konto Nadačního fondu ZECHER.

Více informací na

https://www.fzo.cz/instituce-zalozene-fzo/nadacni-fond-zecher/