Připomenutí našich zemřelých předků

Připomenutí našich zemřelých předků (finanční příspěvek na obnovu a péči o náhrobky na Novém ži- dovském hřbitově, ke kterým se již nikdo nehlásí) – variabilní symbol = 9944