Skip to Content

Sociální podnik Becalel

Projekt v rámci výzvy č. 18, OP Praha – pól růstu ČR

Název projektu: Sociální podnik Becalel

Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018

Celková částka: 4 130 298,21 Kč

Projekt reaguje na převyšující poptávku po pracovní uplatnění ze strany klientů SO ŽOP, jež patří mezi osoby znevýhodněné na trhu práce - konkrétně osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané.

Projekt je rozdělen do čtyř klíčových aktivit: výběr zaměstnanců, provoz dílny a obchodu, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin, marketing dílny.

Díky projektu dojde k rozšíření stávajícího provozu o kartonážní dílnu, otevření samostatného prodejního místa a vytvoření nových 8 pracovních míst pro osoby z výše uvedené cílové skupiny.