Skip to Content

Dokaž to s námi

Logo Evropský sociální fond
 

Projekt s názvem "Dokaž to s námi!" reaguje na aktuální potřeby skupin osob ohrožených dlouhodobou či opakovanou nezaměstnaností, které sledujeme v rámci poskytování sociálních služeb.

Projekt byl ukončen k 31. 10. 2015

Poskytujeme komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek.
Náš projekt je určen pro zájemce znevýhodněné na trhu práce, kteří pro získání a udržení pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti.

Projekt je určen pro:

  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané ve věku nad 50 let a výše
  • příslušníky etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigranty a azylanty

Více informací naleznete na:
www.dokaztosnami.kehilaprag.cz