Skip to Content

Tradiční Terezínská tryzna bude letos až v říjnu

Na základě nepříznivého vývoje epidemiologické situace šíření koronaviru a na doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu a zřizovatele - Ministerstva kultury, jsou od 11. března 2020 až do odvolání uzavřeny pro veřejnost všechny objekty Památníku Terezín. Tento stav tak trvá již bezmála měsíc a bez ohledu na závažné ekonomické důsledky bude mít toto opatření, k němuž došlo prakticky na začátku nové návštěvnické sezóny, negativní vliv také na letošní plán výstav a akcí. Zrušena již byla výtvarně-dokumentární výstava amerického výtvarníka a lékaře Marka Podwala nazvaná Kadiš pro Dąbrowu Białostockou. Jak uvádí Tomáš Rieger, vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu, „výstava byla již připravená a těsně před uzavřením Památníku jsme z tiskárny dokonce obdrželi vytištěné katalogy. S autorem se pokusíme domluvit na novém termínu, aby o výstavu naši návštěvníci nepřišli zcela.“ O několik měsíců bude muset být posunuto slavnostní zahájení výstavního projektu, na němž Památník spolupracuje s Muzeem romské kultury v Brně, a plánovaná střednědobá výstava Genocida Romů v době 2. světové války bude v Malé pevnosti namísto 9. dubna otevřena o několik měsíců později. „Bez náhrady bude zrušena pietní akce Jom hašoa – veřejné čtení jmen obětí holocaustu, neboť má stanoven sice pohyblivý, leč unikátní termín, jenž v tomto roce připadá na 21. duben. V Terezíně se letos mělo jednat o 30. ročník“, doplňuje Rieger.

Dnes už je také jisté, že v tradičním termínu třetí květnové neděle, čili 17. května, nebude moci proběhnout ústřední vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce Terezínská tryzna. Ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek k tomu uvádí: „Nejen vzhledem k tomu, že si letos připomínáme 75. výročí osvobození českých zemí od nacizmu, ale především proto, že se akce takového typu a významu v Terezíně koná se bez jediného vynechání každoročně od roku 1946, jsme se usilovně snažili nalézt náhradní termín ještě v letošním roce.“ Organizátorům se nabízelo září či říjen. 16. 9. 1945 se za účasti bývalých vězňů, pozůstalých, čestných představitelů politického a veřejného života poválečného Československa (Milada Horáková, Jan Masaryk a další) a široké veřejnosti konal na Národním hřbitově tzv. Národní pohřeb. V říjnu si pak budeme připomínat 79. výročí zahájení systematické deportace Židů z území protektorátu do ghetta v Lodži a později do Terezína. „Nakonec jsme vybrali termín říjnový, konkrétně neděli 18. 10.“, doplňuje ředitel Roubínek a dodává: „Situace v polovině října nám snad již umožní si připomenout památku obětí nacistické perzekuce bez velkých omezení“.

Jakkoli stávající epidemiologická opatření znesnadňují běžnou činnost, pracovníci Památníku Terezín je přijímají s velkým respektem a změněnou situaci využívají k realizaci činností, na něž za běžného provozu nezbývá prostor. Zde je třeba doplnit, že otevírací doba Památníku Terezín nezná volné pondělky či dokonce celé zimy a jeho expozice jsou tak v běžné situaci otevřené 361 dní v roce! Přesto si i tady všichni přejí, aby se současnou krizi podařilo co nejdříve a s co možná nejmenšími škodami na životech a zdraví lidí překonat a navrátit se k víceméně normálnímu provozu.

V Terezíně 7. dubna 2020