Skip to Content

Za hvězdami a humanismem do Brna – mezinárodní putovní výstava

Vernisáž mezinárodní putovní výstavy pořádané Nadačním fondem Arnošta Lustiga proběhla 12. září 2023 ve Hvězdárně a planetáriu Brno, kde je od dnešního dne až do 15. října 2023 přístupná široké veřejnosti. Své putování započala v Planetáriu Královské observatoře v Bruselu a do Brna přijela ze Štefánikovy hvězdárny v Praze. Další zastávkou po brněnském uvedení bude Paříž.

Výstava o lidství „Já chci být člověk” – zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim je výzvou mladších i starších k sebereflexi vedoucí k lepšímu, spravedlivějšímu světu. Tato výstava vysílá do vesmíru „vizitku“ humanismu a univerzálních hodnot zakotvených v myšlenkovém odkazu spisovatele Arnošta Lustiga. Nekonvenčně znázorňuje nejen to, jak může člověk přežít nepředstavitelné věci a uchovat si lidskost, ale i propast mezi pokrokem, který lidstvo učinilo ve vědě, a „zaostalostí“ v tom, jak být člověkem. Slovy Arnošta Lustiga:Problémem civilizace je, že narůstá pomalu, milimetr po milimetru, a její tenkou slupku můžete seškrábnout za týden, za měsíc… Je snadnější ničit než rozšiřovat civilizaci, stejně jako je snadnější najít nepřítele než přítele.“Myšlenkový koncept i architektonické řešení výstavy vychází z Lustigovy metafory „slupky civilizace“ v uvedeném citátu. Dominuje písmo a kruh symbolizující jak jednotu a univerzálnost, tak planety, čímž se vrací k tématu vrstev a křehkosti lidství. Výběr materiálů je odrazem dvou principů, papír připomíná spisovatelství a paměť, dřevo symbolizuje všeobjímající přírodu.

Eva Lustigová, spoluzakladatelka Nadačního fondu Arnošta Lustiga a kurátorka výstavy, dodává:Být člověkem je životní úkol – je nutné, aby se lidskost nevytratila z našich životů, abychom si ji uvědomovali každý den. Nedá se našetřit a nemělo by se s ní ani šetřit. V období velkých krizí a potlačování lidských práv je na nás kultivovat hodnoty, které nás polidšťují: svobodu, důstojnost, spravedlnost, soucit a ohled člověka k člověku.

V podobném duchu na současné problémy společnosti a pojetí lidskosti se na vernisáži velmi výstižně rozhovořil Lukas Hammer, vnuk Grety a Fritze Tugendhatových, který řekl: „Nenávist je stále mezi námi. A je jedno proti komu je namířena… Zkušenost z útěku mé rodiny mě naučila, že bez tohoto útěku bych ani neexistoval. Na to musím myslet, když mluvím s uprchlíky… Myslím, že když se nám podaří vidět sami sebe v druhých lidech bude pro nás nemožné odpírat jim jejich lidskost a potom přijdou empatie a porozumění úplně automaticky.“

Výstava, svou podstatou vzdělávací, je dílem kurátorské skupiny opírající se o renomovaného muzeologa a historika Pawla Ukielského. Autorem umělecké instalace a výtvarného řešení výstavy jsou Marie Kopecká Verhoeven a Dominique Defontaines z umělecké skupiny Rés(O)nances. Autorkou konceptu a místního participativního prvku studentů 9. tříd je Eva Lustigová. Studenti
z vybraných škol, kteří se zúčastnili vzdělávacích přípravných dílen před otevřením výstavy, přispěli do samotné instalace svým pohledem na humanismus. Na vernisáži přednesli své aforismy studenti ze ZŠ Antonínská, Uměleckého gymnázia P. Křížkovského a ZŠ Podivín.

Vernisáž zahájil trumpetista Lukáš Soldán a k hostům promluvila primátorka města Brna Markéta Vaňková, která uvedla: „Mám obrovskou radost z toho, že do těchto aktivit jsou zapojeni mladí lidé ze škol, protože si myslím, že pro další rozvoj naší společnosti je to to nejlepší, co můžeme udělat. Vzpomínat na minulost, učit se z ní a vykládat našim mladým generacím, co můžeme udělat proto, aby svět byl lepší.” Na vernisáži vystoupil také ředitel hvězdárny Jiří Dušek, tajemník federace židovských obcí Michal Pelíšek, vnuk Grety a Fritze Tugendhatových Lukas Hammer
a předsedkyně Nadačního fondu Arnošta Lustiga Eva Lustigová. Moderování se ujala astrofyzička Lenka Zychová.

 

„Historie se opakuje. Je výsledkem činnosti člověka. Pokud žijeme a dokud budeme žít, člověk se v každém pokolení opakuje.
To, co se mění, není lidská povaha, ale společenské systémy, podmínky, které se člověk snaží nějak zlepšit (nebo zhoršit)…
Musíme si moc hlídat, aby se to, co se už jednou stalo, neopakovalo.“

Více zde
                                                                                                                                                                                                                         Arnošt Lustig