Eurokomisařka Věra Jourová besedovala v Turnově

V pátek 11. října 2019 se v prostoru turnovské synagogy konala beseda s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Tématem byla problematika antisemitismu, xenofobie, rasismu, ale řeč se stočila i na obecná témata týkající se Evropské unie.

Eurokomisařka Věra Jourová přijala pozvání ze strany o. p. s. Baševi a organizace Turnovské památky a cestovní ruch, aby přijela besedovat s veřejností v Jičíně a Turnově. Obě besedy se konaly v pátek 11. října, přičemž v Turnově eurokomisařka zavítala, v rámci besedy, do obnovené židovské synagogy, jejíž rekonstrukce byla financována částečně z norských fondů, prostřednictvím Finančních mechanismů Evropské unie. Právě turnovská synagoga vytvořila vhodnou kulisu ke konání besedy, zaměřené na problematiku antisemitismu, xenofobie a rasismu. Tato témata byla zahrnuta v agendě paní eurokomisařky v minulém období: v portfoliu spravedlnosti, ochrany spotřebitelů a rovnosti pohlaví. Paní Jourová byla pozvána zejména pro její úsilí o řešení problému antisemitismu.

Antisemitismus, tj. předpojatost a nesnášenlivost vůči osobám židovského původu, neskončil bohužel posledními výstřely druhé světové války a zničením nacismu. Objevuje se i v současné době a má bohužel mnohem silnější a účinnější zbraň v podobě sociálních sítí a virtuálního prostoru. Paní eurokomisařka v této souvislosti hovořila o tzv. neverbálním nabádání k násilí, které se právě skrze digitální prostor a sociální platformy šíří. Diskuze se nevyhnula ani nedávnému útoku u synagogy v Halle, který jen dokazuje, že v dnešní době virtuální reality je stále více „populární“ tzv. vražda v přímém přenosu, kdy pachatel natáčí svůj čin a v témže momentě ho sledují tisíce lidí na internetu. Sama Jourová dodala, že EU se snaží, aby sociální sítě „čistily“ svůj prostor od zločinu. S tím souvisí i kontrola obsahu na sociálních sítích. Dalším zajímavým tématem byl Izrael a Palestina. V této souvislosti paní Jourová vyprávěla své vlastní zkušenosti z návštěvy Izraele a setkání s prezidentem Rivlinem či zástupci palestinské strany. Cílem její izraelské cesty byla mj. i podpora tamního vzdělávání.

Zdroj zde