Pietní akt na památku obětí holocaustu v Chrudimi

V úterý 28. ledna 2020 od 11 hod. se bude konat na židovském hřbitově pietní akt k uctění památky všech odvlečených a zavražděných z Chrudimi.

Pozváni byli zástupci Federace židovských obcí, izraelské ambasády, Památníku Terezín a potomci po chrudimských židovských rodinách, žijící v České republice i v zahraničí.

Při pietním aktu vystoupí vokální trio Makabara z Prahy, které se úspěšně věnuje interpretaci hebrejských písní a pyšní se např. vítězstvím v mezinárodní soutěži mladých hudebníků Young Soloist Award v USA v roce 2007. Při příležitosti konání pietního aktu budou na hřbitově zároveň odhaleny panely s historií hřbitova.

Všichni jste srdečně zváni, abyste svou účastí projevili úctu památce tragicky vyvražděné komunity našich bývalých židovských sousedů.

Ceremoniál na židovském hřbitově nezakazuje pokládání květin ani svíček, i když pro židovskou tradici jsou typické kamínky. Pro mužské účastníky je vhodné použití pokrývky hlavy, které však není striktně vyžadováno.