Starý židovský hřbitov na pražském Smíchově (okr. Praha 5)

Starý židovský hřbitov na Smíchově má rovněž přezdívku Starý radlický hřbitov. Byl vybudován po otevření pražského ghetta, když se pražští židé začali kolem roku 1787 postupně stěhovat na předměstí dále od centra města. S příchodem na Smíchov bylo zapotřebí vybudovat taktéž hřbitov, který by sloužit židovském obyvatelstvu.

Na území dnes již lesního židovského hřbitova se dochovalo úctyhodných šest set náhrobků, které jsou zejména v barokním slohu. Zajímavostí je datum, do kdy se zdejší židovské pohřebišti pohřbívalo. Poslední pohřeb se zde uskutečnil rok 1937, takže nejmladší náhrobek pochází z této doby.

Hřbitov je ze všech stran uzavřený, nicméně turisté se zde mohou přijít podívat v rámci komentovaných vlastivědných vycházek, které pravidelně pořádá pražská turistická organizace Prague City Tourism. Mimo to je na vstupní bráně rovněž napsaný kontakt a po telefonu si můžete domluvit otevření celého hřbitovu.

Hřbitov se ukrývá na docela romantickém místě. Jedná se o zalesněnou stráň nad Radlickou ulicí. Pokud si na toto místo uděláte výlet, najdete jej po vystoupení na autobusové zastávce Kesnerka číslo 231.

Více zde