Skip to Content

Antisemitismus v Čechách

Právem uznávaná elita českého národa

Náboženský antisemitismus jde ruku v ruce s tím rasovým. Někdo by mohl namítat, že v motivaci se oba celky rozcházejí, nabývám však přesvědčení, že se nakonec stejně v jednom bodě zkříží - je však závislé na individuálním posouzení. Problematika antisemitismu tkví také v separaci náboženství, které bylo oddělené, protože bylo častým terčem nemalého násilí ze strany jak křesťanského tak i islámského světa. Ve středověku a nejen v něm byl judaismus zákonem zakazován a ve svém důsledku zapříčinil i masivní přesun Židů z mnoha evropských zemí. Na jedné straně se Židé přirozeně museli bránit tím, že se oddělovali a na straně druhé je společnost zavrhovala právě proto, že byli separování. Židé osidlovali území dnešního Česka již v 10. století a proto je nelze vnímat jako cizorodý společenský element.Tento článek ovšem nebude o deskripci antisemitismu, ale o tom, jací Židé jsou a proč je antisemitismus v Čechách známkou české malosti. Přibližme si řadu výjimečných lidí, abychom na tom základě přispěli k pochopení skutečného, že Židé jsou výjimeční lidé. Jejich výlučnost lze spatřovat ve všech společenských odvětvích, od politiky až po vědu. Židé měli na rozvoj české společnosti velmi významný podíl.

Antisemité si ve své nekonečné omezenosti zřejmě neuvědomují, jak Židé české dějiny ve svém rozvoji ovlivňovali a významně obohatili. Tak tedy začněme třeba umělci přímého či částečného židovského původu - prvorepublikový herec Hugo Hass, světoznámý režisér Miloš Forman, fenomenální herec Miloš Kopecký či současný znamenitý herec a divadelník Tomáš Töpfer. Mezi hudebníky zmiňme například skladatele Gustava Mahlera, zpěváka a skladatele Michala Prokopa.

Světově uznávané osobnosti

V politice můžeme sáhnout rovnou na samý vrchol, a to za bývalou ministryní zahraničí USA Madeleine Albrightovou, bývalým místopředsedou vlády ČR Egona Lánského. Samozřejmě nelze opomenout senátora a velvyslance ČR v Izraeli Michaela Žantovského či bývalého předsedy vlády a kandidáta na prezidenta České republiky Jana Fischera. Podnikatelská oblast je neméně zajímavá – továrník a zakladatel ČKD Emil Kolben, Jan Becher - vynálezce českého bylinného likeru nebo zakladatel známé továrny Koh-i-noor Jindřich Waldes. Zmiňme ještě spisovatelé Franze Kafku, Franze Werfela, Arnošta Lustiga či básníka Juliuse Zeyera.

Židé prokázali i svou nesmírnou odvahu, a to v období 2. světové války. Proti nacistům bojoval válečný veterán Josef Hercz, stíhací piloti RAF Emil Fechtner, Jiří Poláček, Otto Smik nebo Jan Wiener a tisíce dalších. Nelze opominout proslulého vědce a vynálezce Otta Wichtrleho či největšího fyzika všech dob Alberta Einsteina.

Výčet židovských osobností nelze z pochopitelných důvodů kompletně vypsat, protože by byl nekonečně rozsáhlý. A tak nakonec vhodně alespoň implementujme k elitě zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, který by mnohým antisemitům snad dokázal jejich slabost vysvětlit.

Malé zamyšlení k výroků Čechy Čechům - půjdeme-li do důsledků a drželi se tohoto hloupého citátu, pak by Čechy měli být prázdným místem. Kdo z Čechů je dnes čistým Čechem?

V posledních staletích Češi prošli natolik výrazným poněmčením, poruštěním a dalším promísením, že snad není české rodiny, která by ve svém rodokmenu nenašla cizince, tedy ne-Čecha. A tak ten největší antisemita se snaží být ten nejpočeštěnější Čech ze všech Čechů.

Antisemité jsou neschopni vlastní dělby, disponují značným komplexem méněcennosti, kterého si často nejsou ani vědomi, proto jsou ve své závisti proti „schopným“ Židům stále zatvrzelejší.

Židé jsou přitom jedním z mála národů, který si zaslouží obdiv a úctu. A to nejen proto co dokázali, ale také proto co v celosvětovém společenství představují. Války a perzekuce rozptýlily Židy po celém světě a všude zanechaly společenský a historický otisk v podobě geniálních myslitelů, umělců a vědců. Přes veškeré utrpění a pronásledování si dokázali uchovat svou identitu.

Možná velmi zásadní poznatek na samý závěr. Česká inteligence je totiž složena převážně z osobnosti s židovským původem a Čechům dnes v žilách nekoluje pouze česká krev, nýbrž minimálně Evropská, ovšem to už jiné téma.

Václav Miko

10.1.2016 idnes.cz - blog str. 0

URL| http://miko.blog.idnes.cz/c/490860/antisemitismus-v-cechach.html?ref=rss