Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v roce 2020

Příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti umožnil v roce 2020 fotografickou dokumentaci celkem 817 náhrobků a identifikaci do databáze 1357 náhrobků. Loňský projekt je součástí většího dlouhodobého projektu a pokryl část jeho plánovaných nákladů. Dlouhodobým projektem je dokumentace všech 180 hřbitovů, provedení všech prací z oblasti dokumentace cenných sepulkrálních židovských památek brání především nedostatek finančních prostředků, který se v současné době ještě prohloubil.

V roce 2020 pokračoval další významný úkol - dokumentace Starého židovského hřbitova na Žižkově, pocházející z roku 1680, který se stal hlavním pohřebištěm pražských Židů roku 1787 po uzavření Starého židovského hřbitova v Josefově. V současnosti je hřbitov zpracován přibližně z poloviny. Hřbitov nebyl nikdy kompletně dokumentován, takže tento počin má mimořádný dosah. Při počtu cca 2400 náhrobků je zapotřebí věnovat se dokumentačním pracím i v příštích letech. Cílem je celková databáze s fotografiemi jednotlivých náhrobků a propojení údajů z epigrafiky náhrobků a hrobových knih.

V roce 2020 proběhla fotodokumentace (v případě Neustupova, Třebotova a Sedlce-Prčic taktéž identifikace) na Starém židovském hřbitově v Kolíně, druhém nejstarším židovském hřbitově v Čechách, jehož náhrobky hrozí degradací kamene. Byly též identifikovány náhrobky židovského hřbitova v Litni.

Na projektu dokumentace náhrobků na židovských hřbitovech se finančně a personálně nejvíce podílí instituce Židovská obec v Praze, Židovské muzeum v Praze a Federace židovských obcí v ČR a MATANA a.s.. I přes tento intenzivní přístup je největším problémem nedostatek finančních prostředků a z toho plynoucí příliš pomalý postup. Vzhledem k venkovnímu umístění památek čas bohužel pracuje proti nám. Každá koruna, kterou se podaří na příjmovou stránku projektu získat navíc, je proto nesmírně cenná a znamená drobný, ale důležitý krůček vpřed.

Dosavadní úsilí na dokumentačních pracích a prezentování jejích výsledků se týká převážně jižních Čech resp. území dnešního Jihočeského kraje. Dalším připravovaným významným publikačním počinem je plánovaná kniha Židovské hřbitovy na jihu Čech, kterou Národní památkový ústav v Českých Budějovicích zařadil do svého vydavatelského plánu na rok 2021. Tato publikace bude shrnovat nové poznatky z předcházejícího několikaletého průzkumu jihočeských židovských hřbitovů. Průzkum systematicky uskutečňuje společnost Matana a.s. a spoluvydavateli budou Židovská obec v Praze a Židovské muzeum v Praze. Součástí publikace budou kromě textů a fotografií také plánky a rejstříky různého druhu. Publikace přispěje k poznání historie židovských komunit a památek v oblasti sepulkrálií na území jižních Čech.

V letošním roce bude v rámci projektu Dokumentace židovských hřbitovů pokračováno ve fotografických pracích na Starém židovském hřbitově na Žižkově a bude přikročeno k další etapě identifikace 1200 náhrobků tohoto hřbitova. Dále bude zdokumentováno několik dalších lokalit (pokračování fotodokumentace starého kolínského hřbitova, započetí fotografování náhrobků Starého židovského hřbitova v Novém Bydžově a dokumentace hřbitova v Načeradci). Dokumentace bude dále sloužit i jako podklad k plánování oprav a restaurování náhrobků a výhledově také jako profesionální zdroj informací při hledání pohřbených osob nejen pro odborníky, badatele, ale i pro příbuzné zemřelých nejen z ČR, ale z celého světa.