Skip to Content

Dopis českým akademikům

Dopis českým akademikům

Vážené kolegyně a kolegové,

my, akademici z různých oborů, cítíme znepokojení nad narůstajícím antisemitismem a důrazně žádáme, aby proti jakýmkoliv projevům nenávisti byly podniknuty všechny zákonné kroky.

Není tajemstvím, že zejména na západních kampusech přibývá verbálních, ale i fyzických útoků na studenty i profesory židovského původu nebo vyznání a mnohdy se tak děje za pasivního přihlížení vedení těchto institucí.

Jsme velmi rozhořčeni, že se podobné projevy začínají objevovat i na našich vysokých školách. Rovněž nás hněvá, že jsou strhávány plakáty připomínající židovské oběti únosů z pogromu 7. 10. 2023. Na mnoha propalestinských demonstracích stejně jako na sociálních sítích slyšíme a čteme jednoznačně protižidovská hesla a volání po genocidě židovských občanů Izraele, skrývajícím se pod propagandistickým sloganem „Palestina od řeky k moři“. Do těchto aktivit je rovněž zapojeno mnoho studentů našich vysokých škol.

Děkujeme všem kolegům, kteří v těchto smutných dnech prokazují solidaritu s židovskými kolegy a s oběťmi říjnového pogromu.

Prosíme všechny kompetentní instituce a vedení škol, fakult a kateder, aby nedovolili rozšíření předsudečné nenávisti mnohdy skrývané za antisionismus nebo za kritiku kapitalismu či kolonialismu. Samozřejmě předpokládáme, že stejně budou postupovat vůči jakýmkoliv projevům intolerance proti komukoliv.

Tragédie 7. října 2023 je tak zásadní, že není možné pasivně přihlížet nenávistným projevům a tvářit se, že jde o projev svobody slova nebo akademického dialogu. Dobře si pamatujeme, že davová hysterie vedla v roce 1938 k odpornému říšskému pogromu, který se zapsal do historie jako Křišťálová noc, při níž byly po celém Německu, ale i v Československu vypalovány synagogy, židovské obchody a podniky. Oběti tohoto řádění si právě dnes připomínáme s vážnými obavami, aby se něco podobného v budoucnu neopakovalo.

Děkujeme za pochopení

 

Prof. MgA. David Jan Novotný, FSV UK

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D., FF ZCU

 

V Praze 9. 11. 2023

 

Dopis přečetli, vyjádřili souhlas a podepsali:

 

 • Doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., FSV UK

 • PhDr. et Mgr. Marcela Menachem Zoufalá, PhD., FF UK

 • Doc. PhDr. Barbora Osvaldová, FSV UK

 • PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D., FSV UK

 • Nikola Thoma, PhD., Masarykův ústav a Archiv AV ČR

 • PhDr. Jana Čeňková, Ph.D., FSV UK

 • Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., FF UK

 • Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc., FSV UK

 • PhDr. Mgr. Martin Lokšík, FSV UK

 • Mgr. Anna Shavit, Ph.D., FSV UK

 • MgA. Marek Bouda, FAMU

 • Mgr. Olga Štajnrtová, 1. LF UK

 • Rabi Jicchak Seifert, rabín, Jeruzalém

 • Doc. Petr Hlaváček, Ph.D., ÚSTR a Filosofický ústav AV ČR

 • Doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., FSV UK

 • Prof. Lenka Karfíková, Dr.  theol., Učená společnost České republiky

 • Prof. Mgr. Martin C. Putna, PhD., FHS UK

 • Prof. MgA. Petr Jarchovský, FAMU

 • Prof. PhDr. Vladimír Just CSc., FFUK Praha

 • Mgr. Robert Záruba, FSV UK

 • Mgr. Rudolf Merkner, FPF SU

 • Doc. MgA. Eva Salzmannová, DAMU

 • Prof., Mgr Jiří Kubíček, FAMU

 • MgA. Zuzana Bukovinská, UMPRUM

 • Prof. Dr. Karel Skalický, Th.D., TF JČU

 • Doc. Mgr. Radovan Lipus PhD

 • Prof. MgA. Jan Vedral, PhD., DAMU

 • Doc. MgA. Ivo Mathé, FAMU

 • Doc. MgA. Olga Sommerová,

 • Prof. MgA. Helena Třeštíková, FAMU

 • Prof. MgA. Rudolf Adler, FAMU

 • MUDr. Tomáš Indra, Ph.D, 1. LF UK

 • Mgr. Petr Karlíček, Ph.D, FF UJEP

 • MgA. Martin Vadas

 • prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc. FSV UK

 • Prof. RNDr. Ing. Michal Černý, PhD. VŠE

 • Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc. rektor UMPRUM