Skip to Content

Duka pobouřil zástupce Židů výrokem o obraně manželství

„Kéž by byly naše rodiny za holokaustu jen pod tlakem.“ Duka pobouřil zástupce Židů výrokem o obraně manželství

Představitelé židovských obcí kritizují kardinála Dominika Duku za jeho srovnání nacistické diktatury s hájením manželství jako svazku muže a ženy. Podle předsedy Federace židovských obcí v ČR Petra Papouška jsou jeho slova nepatřičná a nepřijatelná. „Je hrozné utrpení těch, kdo jsou vydáni vojenské agresi. Ale nejohroženější na světě není ukrajinský voják, ale dítě, které nemá oporu v matce a otci. Židé a křesťané jsou opět jako za nacismu a komunismu pod tlakem, protože hájí manželství muže a ženy,“ napsal kardinál Dominik Duka v příspěvku na Facebooku, v němž sdílel své víkendové kázání v Koclířově u Svitav. Během něj mluvil v podobném duchu obsáhleji.

Podle předsedy Federace židovských obcí v ČR Petra Papouška jsou Dukova slova velmi nešťastná. „Pan kardinál Duka má jistě právo na svůj názor, který je dlouhodobě konzistentní. Hledání podobností mezi hájením manželství muže a ženy, utrpením na frontě a komunistickou a nacistickou diktaturou je podle mého názoru zcela nepatřičné,“ odpověděl Papoušek na dotaz Deníku N. Odmítl, aby se kardinál ve svém boji za manželství jako svazek muže a ženy zaštiťoval Židy. „Není přijatelné,aby se pan kardinál vyjadřoval za Židy nebo se Židy v boji za svou pravdu takto zaštiťoval,“ dodal Papoušek.

Kriticky se vyjádřil také předseda Židovské obce v Praze František Bányai, podle kterého je každé srovnání s holokaustem špatné. „V době nacismu Židé nebyli pod tlakem, ale byli vražděni bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti. Bylo zavražděno 1,5 milionu dětí,“ sdělil Deníku N. Holokaust podle něj nelze využívat jako nástroj ke zdůrazňování jiných témat. „Chápu, že pan kardinál vnímá otázku manželství jako mimořádně závažnou, ale význam žádného tématu nelze zdůraznit srovnáním s holokaustem. Kéž by byly naše rodiny v době nacismu jen pod tlakem,“ dodal.

Překrucování historických faktů

Vůči Dukovým slovům se ohradil také rabín David Maxa – označil je za nepatřičné historické srovnání. Chápe je přitom tak, že podle kardinála byla jedním z důvodů utrpení Židů a křesťanů během nacismu a komunismu právě obrana manželství. „Tvrdit, že Židé za nacismu a komunismu trpěli, protože hájili manželství muže a ženy, je masivní překrucování historických faktů,“ napsal v otevřeném dopise.

Stejně si kardinálova slova vykládá také vrchní zemský rabín Karol Sidon. „Kdyby tvrzení pana kardinála, že jsme jako Židé stejně jako křesťané byli za nacismu a komunismu pod tlakem kvůli tomu, že hájíme manželství muže a ženy, odpovídalo tomu, co kázal, signalizovalo by to ztrátu smyslu pro proporce,“ napsal Deníku N. Doplnil, že pokud Duka svá slova opravdu myslel takto, měl by ve svých příměrech vynechat Židy. „Byl-li by opravdu přesvědčen, že právě kvůli tomu byli masově vyvražďováni a pronásledováni křesťané, měl si alespoň odpustit Židy,“ zmínil Sidon.

Kriticky se vyjádřila také první česká rabínka Kamila Kopřivová. „Na světě jsou také křesťané a Židé, kteří hájí zejména lásku, mír a pravdu a neberou si za rukojmí své politické agendy děti, vojáky ani nacisty zavražděné Židy,“ vzkázala Dukovi.

Duka svá slova vysvětlit nechtěl. Prostřednictvím mluvčího pražského arcibiskupství Jiřího Prinze vzkázal, že se nebude vyjadřovat. Během svého víkendového kázání také řekl, že „válka na Západě“ je stejně hrozná jako válka na Ukrajině. Debata o podobě manželství je aktuální vzhledem k několika různým návrhům v Poslanecké sněmovně. Její výbory se nyní zabývají jak návrhem na manželství pro všechny, tak protinávrhem, který chce do ústavy zakotvit manželství jako svazek muže a ženy. Přečtěte si takéKatolická církev zvolila ohledně manželství pro všechny otevřený konflikt. Kdo nesouhlasí, je terč, říká odborník Vedení katolické církve se dlouhodobě staví proti stejnopohlavním svazkům.

Česká biskupská konference před dvěma měsíci napsala, že římskokatolická církev odmítá jak Istanbulskou úmluvu, tak manželství pro všechny. „S obavami sledujeme snahy legalizovat vztah osob stejného pohlaví jako ‚manželství‘ a děkujeme zákonodárcům, kteří takovou úpravu odmítají. Manželství je založeno na věrném spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí, a jako takové se těší podpoře státu. Harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí,“ stojí v prohlášení, pod nímž jsou podepsaní „biskupové Čech, Moravy a Slezska“.

Prokop Vodrážka, Deník N

Zdroj zde