Skip to Content

Historik Blodig z památníku Terezín převzal francouzský Řád čestné legie

Nejvyšší francouzské státní vyznamenání získal za své dlouholeté úsilí při mapování a připomínání historie holokaustu a vybudování památníku v Terezíně, jehož náměstkem ředitele je Blodig dlouhá léta.

"Vytvořil jste muzeum v Terezíně a vdechl jste mu duši," uvedl Dutertre. "Terezín má své pevné místo v evropské historii," dodal velvyslanec a připomněl, že během druhé světové války bylo do koncentračního tábora v Terezíně deportováno na 140.000 Židů. V Terezíně zemřel i francouzský básník Robert Desnos, dodal velvyslanec.

Dutertre vyzdvihl také význam památníku pro šíření osvěty a vzdělávání nejmladší generace. To je důležité zejména v dnešní době, kdy se opět šíří mystifikace nejen o historii, dodal.

Blodig při převzetí řádu neskrýval dojetí, poděkoval za ně a vzpomínal na dění v Terezíně krátce po revoluci v roce 1989. "Řada obyvatel města, s nimiž jsem tehdy mluvil, vůbec nevěděla, že za okupace tu bylo ghetto pro Židy," uvedl Blodig. Na veškerých informačních tabulích v Terezíně historik postrádal slovo "Žid".

Muzeum v nové podobě bylo otevřeno v roce 1991, dnes nabízí expozice o historii města i ghetta. Klade důraz na vzdělávání a pořádá četné programy pro mládež. Blodig poděkoval spolupracovníkům, rodině i všem partnerům, kteří rozvoj muzea podporují a financují.

Slavnostnímu aktu v Buquoyském paláci na Malé Straně dnes přihlížely četné osobnosti židovské obce, včetně předsedy pražské židovské obce Františka Bányaie či vrchního zemského rabína Karola Sidona.

Řád čestné legie je francouzské nejvyšší státní vyznamenání, které se uděluje na základě dekretu francouzského prezidenta za vynikající civilní nebo vojenské zásluhy o francouzský národ. Mezi české nositele řádu patří například Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel nebo zvolený prezident Petr Pavel.

Více zde