Na židovském hřbitově odhalí památník Návraty kamenů, je vytvořen z dlažebních kostek

Odhalení památníku proběhne na žižkovském židovském hřbitově v Fibichově ulici. Bude volně přístupné pro veřejnost a začne ve 13 hodin. Od 13:30 proběhne pro zájemce komentovaná prohlídka starého žižkovského hřbitova. Od 14:45 se pak uskuteční setkání významných dárců s médii a autory památníku v nedaleké Galerii pod radnicí na Havlíčkově náměstí. 

Památník je složen ze sedmi tun dosud nalezených dlažebních kostek z pěší zóny Václavského náměstí, kam byly umístěny během komunistického režimu. Během rekonstrukce náměstí v roce 2020 se dlouholeté podezření Židovské obce v Praze (ŽOP) o původu dlažby definitivně potvrdilo. Díky memorandu s pražským magistrátem byly tyto dlažební kostky následně vráceny ŽOP k pietnímu uložení. 

Na výrobu památníku bylo potřeba třeba získat několik set tisíc korun. Díky mnoha dárcům ŽOP získala finanční prostředky nejenom na samotný památník, ale i na opravu několika náhrobků v okolí a následné doplnění speciální stély, do níž budou vytesána jména nejvýznamnější dárců. 

Soukromé dárce doplnila crowdfundingová kampaň, během které bylo vybráno přes tři sta tisíc korun, tedy dvojnásobek cílové částky. „Všem dárcům patří velké poděkování a jména těch nejvýznamnějších budou zatím přečtena při slavnostním odhalení,” říká předseda ŽOP František Banyai. 

Samotnou stavbu památníku realizovali Lucie Rónová a Jaroslav Róna. Památník není a nikdy nebude zcela dokončený. Byl navržen jako horizontální kruhová čočka, od které se budou do kruhu jako sluneční paprsky rozbíhat nízké zdi nestejné výšky. Středová kruhová čočka symbolizuje Stvořitele, coby centrálního hybatele. 

Více zde