Ostrý duel děkana FF Pullmanna a Klímy z Nadačního fondu obětem holocaustu

Hosty duelu moderátorky Daniely Drtinové na DVtv.cz byli Michal Klíma, předseda správní rady Nadačního

fondu obětem holocaustu, a děkan Filozofické fakulty UK Michal Pullmann. Hovořili zejména o demokratickém

prvku stalinismu.

 

 

„Váš otec byl prominentem normalizačního komunistického režimu. Pracoval v sekretariátu RVHP v Moskvě a vy jste tam tedy žil v podmínkách komunistické věrchušky. Já jsem byl dítě prominenta kontrarevoluce roku 1968. Nesměl jsem cestovat do západních zemí, ani když jsem získal devizový příslib. Nebylo to v zájmu státu. Tak odpověděl na rozhovor děkana filozofické fakulty Michala Pullmanna předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma. Děkan Pullmann v rozhovoru pro Echo24 odkazoval třeba k demokratickému prvku stalinismu. Oba jsou ve studiu,“ zahájila moderátorka Drtinová duel obou mužů.

Celou debatu si můžete poslechnout zde