Pavel Fried čestným občanem Třebíče

Ing. Pavel Fried, jeden z mála přeživších Třebíčanů, odvlečených za druhé světové války do koncentračních táborů, se stal třináctým Čestným občanem města Třebíče po roce 1990. Ocenění mu bylo předáno u příležitosti zahájení 15. ročníku festivalu židovské kultury Šamajim v pondělí 30. července v Zadní synagoze bývalého třebíčského židovského města.

Zastupitelstvo města tím ocenilo Friedovu dlouholetou snahu a úsilí věnované obnově a zachování židovských tradic a propagaci třebíčských židovských památek, zapsaných na seznam UNESCO. „Fried působí v brněnské židovské obci, v níž byl čtyři roky členem představenstva a v návaznosti na to osm let jejím předsedou. Do své rodné Třebíče se pravidelně vrací při slavnostních příležitostech, spojených se židovskou čtvrtí, dějinami, ale i s utrpením,“ uvedl ve zdůvodnění ocenění starosta města Pavel Janata.

Pavel Fried se narodil v Třebíči 13. června 1930 jako syn majitele železářství v dnešní ulici V. Nezvala na Stařečce. Po přijetí Norimberských zákonů se i jeho dotkla protižidovská opatření. Arizace obchodu, vyloučení ze školy, ztráta občanských práv. V dubnu 1942, když mu bylo 12 let, byl společně se svou matkou deportován do Terezína stejně, jako předtím jeho celá rodina. Z rodiny se po válce vrátili jen on s oběma rodiči. Starší sestra se svým manželem a další rodinní příbuzní se stali obětí holokaustu.

Po válce Fried vystudoval strojní průmyslovou školu v Brně a tam také po dokončení školy v roce 1950 zůstal. Na vojně sloužil u PTP a pomáhal stavět letiště v Plzni a v Čáslavi. Poté po návratu do civilu při práci vystudoval vysokou školu. Obor organizace a řízení na VUT v Brně. Pracovní cesta ho dovedla až na post ředitele firmy, kterou založil spolu s kolegy již v roce 1989.

„Za tu čest být čestným občanem města velice moc děkuji… Jsem skutečně poslední pamětník a to jmenování snad mohu přijmout za všechny generace třebíčských Židů, které zde od přelomu 12. a 13. století žily, pracovaly, budovaly to, co lze dnes nazvat pitoreskním městem… Zanechali zde dědictví, díky němuž společně s místní bazilikou a prostřednictvím seznamu UNESCO se Třebíč dostala do povědomí celého světa… Židé zde nezanechali jenom kulturní dědictví, jejich život s sebou nesl i určité duchovní poselství. Podle mého názoru spočívá v jejich věrnosti víře. K víře, ve kterou věřili přes všechny problémy, které jim to přinášelo. Z toho vzniklo něco, co bylo naprosto neočekávaného, ta staletá víra udržela Židy jako národ, udržela hebrejštinu jako řeč a udržela i židovskou kulturu hudební, literární ad… Poselství spočívá v tom, že věrnost určitým ideálům nepřináší uznání či zisk bezprostředně, ale pokud dlouhodobě sdílíte určitou víru, určité myšlenky, pak se dříve nebo později prosadí,“ řekl mj. inženýr Fried, který se poté zapsal i do Pamětní knihy města Třebíče, která je součásti kroniky města.

3.8.2018 Horácké noviny str. 1 Titulní strana

(aa)