Poděkování JDC

Židovská obec v Praze děkuje JDC za finanční dar určený na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

/docs/1649-Please_DocuSign_CR_Jewish_Community_of_Pra.pdf

/images/717-jdc-logo-500x350.jpg