Pomoc ŽOP postiženým tornádem

Výsledkem akce „Židovská obec v Praze se rozhodla věnovat veškerý výtěžek ze vstupného do Staronové a Jeruzalémské synagogy, které vybere ve dnech od 28. června do 7. července, na pomoc obyvatelům a rodinám, které zasáhlo ničivé tornádo v oblasti Břeclavska a Hodonínska.“ je částka 160 tis. Kč, kterou jsme v uvedené době  na vstupném vybrali.

Výnos ze vstupného za uvedené období bude poukázán prostřednictvím sbírky SOS MORAVA společnosti Člověk v tísni na nejvíce potřebná místa

„Návštěvníci tak návštěvou v našich synagogách pomůžou těm, kteří to v současné chvíli nejvíce potřebují,“ řekl předseda Židovské obce v Praze František Bányai.

Staronová synagoga je nejstarší památkou pražského Židovského Města a zároveň je jednou z nejstarších dochovaných synagog v Evropě. Jeruzalémská synagoga je oproti tomu nejmladší pražskou synagogou, ve které se unikátně snoubí maurský styl se stylem vídeňské secese. Návštěvníci zde naleznou i expozice zaměřené na novodobé dějiny Židovské obce v Praze nebo na péči o dochované židovské památky.