Prostějov: Přijměte pozván na výstavu Barokní synagogy v českých zemích

Výstava probíhá v prostějovském Špalíčku
Na patnácti rámovaných panelech, umístěných ve výstavních sálech budovy na Špalíčku, se budete moci seznámit například s historií synagog v Jičíně, Holešově nebo Úsově. Panely podrobně mapují skupinu dosud málo známých architektonických památek českých zemí, které jsou vzácnými doklady historie a kultury tradičních židovských obcí na našem území, pro něž byly synagogy hlavním a většinou i jediným centrem náboženského a společenského života i vzdělávání. Tyto jen výjimečně dochované staré synagogy jsou současně také cennými doklady místního stavitelství, které tvoří nedílnou součást architektonického dědictví České republiky.

Více zde