Rada bezpečnosti: Show o ničem

Znáte Jerryho Seinfelda, jednoho z nejpopulárnějších amerických komiků? Ten kdysi označil jeden svůj televizní sitcom jako „show about nothing“ – show o ničem. Stejně se vyjádřil o nynějším rokování v Radě bezpečnosti Gilat Erdan.

Erdan je izraelským ambasadorem při OSN. Její Rada bezpečnosti se sešla ve čtvrtek 5. ledna 2023, aby ztrácela čas projednávání „neudálosti“, která se stala o dva dny dříve. V rámci židovského Půstu 10. tevetu (vzpomínka na počátek starověkého babylonského vpádu do Judského království, který skončil národní tragédií – zničením Chrámu, zničením judské monarchie a zničením jejího hlavního města Jeruzaléma) navštívil Chrámovou horu jeden z členů izraelské vlády, ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir. Na místě – ve venkovních prostorech areálu – pobyl necelou čtvrthodinu – a svět se mohl zbláznit. Důkazem toho je, že kvůli této návštěvě zasedá Rada bezpečnosti. Jako by ve světě nebylo víc nesrovnatelné závažnějších problémů než návštěva ministra kabinetu židovského státu na nejposvátnějším místě židovské víry v hlavním městě tohoto státu. Zřejmě ne.
Bylo tedy na Erdanovi, aby izraelský postoj v této záležitosti Radě vysvětlil a obhájil. Podle serveru Arutz Sheva (6. 1. 2023) velvyslanec samotnou existenci debaty kritizoval. Nemohl jinak. Správně poznamenal, že ačkoli ve světě probíhá spousta konfliktů, „my tu diskutujeme o pokojné, 13minutové návštěvě židovského ministra na nejposvátnějším židovském místě pod suverenitou izraelské liberální demokracie“. Pokračoval, že si je jistý, že alespoň někteří z přítomných zástupců států vnímají absurditu této situace. Zasedání, které vyvolává dojem, že je řešena mimořádná událost a přitom jde o neudálost, připomněla Erdanovi výše zmíněné vyjádření komika Seinfelda o „show o ničem“.
Dále uvedl, pokud chce RB plýtvat svými prostředky na show o ničem, může být toto jednání využito tím nejlepším způsobem: „Toto je ideální příležitost podělit se o pravdu a fakta týkající se Chrámové hory. Slyšel někdo z vás o Západní zdi? Víte, proč je nejdůležitějším místem pro židovskou modlitbu? Řeknu vám to. Západní zeď je jedinou dochovanou stavbou Druhého židovského chrámu. Náš chrám – který se nacházel na Chrámové hoře – byl pro Židy nejposvátnějším místem, ale byl zničen jinými a nám zůstala jen ta Západní zeď. Mnozí to nevědí a já se tomu nedivím. Koneckonců, Palestinci už léta organizují a rozvíjejí jedovatou kampaň, aby zahladili jakoukoli stopu nebo spojení mezi židovským lidem a Chrámovou horou. Využívají všech prostředků, jak slovy, tak činy, k propagaci těchto lží.
Erdan připomněl, že v OSN jsou prosazovány urážlivé protiizraelské rezoluce – také ta, která byla přijata na Valném shromáždění minulý týden. „Záměrně vymazává židovský název komplexu tím, že se k němu odkazuje pouze jeho muslimským jménem Haram al Šarif. A je tragické, že mnoho členských států se podvoluje těmto lžím, navzdory nesporným dokladům a archeologickým důkazům potvrzujícím skutečnou historii Chrámové hory,“ dodal.
Ambasador připomněl klasický dvojí metr, který je v OSN používán. Citoval nedávné vyjádření předsedy Palestinské autonomie Mahmúda Abbáse, který pravil: „Mešita Al Aksa a Chrám Božího hrobu jsou naše. Toto všechno je naše a Židé nemají právo poskvrňovat tato místa svýma špinavýma nohama.“ A na tato drzá slova Erdan navázal: Toto je způsob, jak udržovat status quo? To je nehorázné podněcování a přepisování historie. Došlo k mimořádnému zasedání Rady bezpečnosti, když zazněla tato toxická slova?“ zeptal se velvyslanec.
Samozřejmě že ne.
Erdan dále Radě řekl: „Nedávná návštěva ministra Ben Gvira na Chrámové hoře nebyla vpádem do mešity Al Aksa, ani ničím jiným z výmyslů, kterými Palestinci jeho návštěvu označili. (Dodejme: nejen Palestinci – LS.) Návštěva ministra Bena Gvira byla v souladu se statem quo a kdo tvrdí opak, situaci jen přiostřuje. Židům je dovoleno Chrámovou horu navštěvovat. Každému Židovi!"
Velvyslanec ozřejmil, kdo ve skutečnosti porušuje status quo: „Palestinci místo toho, aby chránili posvátnost místa, proměnili Chrámovou horu v bojiště. Znovu a znovu jsou mešity zneužívány jako skladiště, kde teroristé uchovávají kameny a výbušniny, aby napadali židovské návštěvníky a bezpečnostní složky. Jen si poslechněte, co se každý rok na Hoře skutečně děje: Chrámovou horu navštíví v průměru jen třicet až čtyřicet tisíc Židů během roku. Mohou tak činit pouze z jednoho konkrétního vchodu, v určité dny, v omezenou dobu, v malých skupinách a pod přísnou ostrahou. Mezitím přicházejí každý rok miliony muslimů, aby místo navštívili a modlili se tam, přičemž Izrael zajišťuje jejich bezpečnost a ochranu.“
K probíhajícímu zasedání Erdan řekl: „Jestliže tato rada věnuje svůj drahocenný čas této show o ničem, legitimizuje jedovaté lži Palestinců a v důsledku toho umožňuje teroristům pokračovat v jejich vražedných metodách.“
Závěr Erdoganovy promluvy: „V souladu s židovskou tradicí věříme, že Chrámová hora se jednoho dne stane místem míru a soužití. Jak prorokoval Izaiáš v Božím jménu (56. kapitola): ´Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. ´ I když Chrámová hora dosud není domem modlitby pro všechny národy, pořád má každý Žid právo alespoň navštívit toto nejposvátnější ze šěech posvátných míst. Židé budou Chrámovou horu i nadále navštěvovat a každý, kdo věří v toleranci a soužití, by to měl podpořit.“
Co ještě dodat k vystoupení izraelského velvyslance? Snad jen, že jsme se znovu mohli přesvědčit o tom, jak „efektivně“ Spojené národy pracují a jakými neskutečnými malichernostmi se Rada bezpečnosti dokáže zabývat. Jistě: když jde o Palestince, je možné cokoli. I stavět historii z nohou na hlavu.

Lubomír Stejskal

Více zde