Skip to Content

Rozhovor s tajemníkem Federace židovských obcí ČR, Tomášem Krausem

Tomáš VZOREK, moderátor

A mým dnešním hostem je Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí České republiky. Dobrý večer. Včera se slavil Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Můžete říci jak je třeba podle vás dnes vnímán holokaust v České republice?

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

Já si myslím, že v naší republice to není až tak zlé, protože se nám podařilo od 90. let, kdy jsme vlastně s touto iniciativou přišli, dostat alespoň část do osnov. Jednak v základních školách, ale v gymnáziích a samozřejmě také co se týče vysokoškolského studia. Možná se to týká...

Tomáš VZOREK, moderátor

O holokaustu se přece ale učilo i za totality, za minulého režimu.

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

No právě, že ne.

Tomáš VZOREK, moderátor

Nebylo toho tolik.

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

Ne. Ono se o holokaustu neučilo vůbec. Protože holokaust, jednak to slovo ještě v té době neexistovalo, mluvilo se v takových opisech o utrpení za nacismu. Ale většinou to bylo prezentováno jako utrpení českého nacistického odboje pod vedením komunistické strany. To se projevilo například v Terezíně, kde dnešní muzeum jaksi ghetta terezínského, tak tam bylo muzeum policie. A celková ta vzdělávací soustava vlastně zamlčovala to, že většina obětí nacistické perzekuce, během druhé světové války byli Židé.

Tomáš VZOREK, moderátor

Já si tedy ze základní školy pamatuju, že jsme se to učili, ale nebudu vám oponovat, možná že to byla výjimka, třeba jsme měli jiného učitele. Pojďme teď k tomu jak to tedy vnímá zbytek Evropy, nebo zbytek světa. Vy jste říkal, že u nás to není tak zlé, tak kde je to výrazně horší.

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

Ono se to bohužel zhoršuje v posledních letech. Dochází skutečně k takové té relativizaci a dochází téměř i k určitému zpochybňování toho co se stalo. Ty důvody pro to jsou samozřejmě politické a současně politické.

Tomáš VZOREK, moderátor

Tam jsem zaznamenal dva proudy. Jeden proud tvrdí, že k žádnému holokaustu nedošlo, druhý proud tam zpochybňuje ta čísla. Tam je zmenšují.

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

A toto se bavíme o těch skutečně takových, o té osvětimské lži. To znamená to jsou lidé, kteří jsou, když to řekneme zcela vulgárně profláknutí a někteří z nich prohráli soudní spory a vlastně nemají vůbec přístup do toho veřejného prostoru. Ale já spíš myslím, skutečně ten vzdělávací systém oficiální, například ve Velké Británii to narazilo, to vlastně ta iniciativa aby bylo o holokaustu více informováno především na školách a univerzitách, tak to narazilo na určitou nevůli politickou.

Tomáš VZOREK, moderátor

Právě ve Velké Británii ten nedávný průzkum vzbudil poměrně velké ohlasy. Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR -------------------- Bohužel to tak je. To je takový vlastně, to je ten vrcholek toho ledovce, protože ono i v ostatních částech Evropy.

Tomáš VZOREK, moderátor

Aspoň bysme měli říct, co bylo podstatou toho průzkumu. Že každý dvacátý Brit vlastně vůbec nevěděl o holokaustu, respektive popíral ten holokaust, nebo nesouhlasil.

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

Přesně tak. To je alarmující. Ale například třeba také v Německu. Kdybysme si řekli, že přece jenom Německo by mělo mít takovou tu historickou zodpovědnost za to co se stalo a mělo by vlastně toto mít jako svojí prioritu. Především v těch vzdělávacích osnovách. Podle těch nejnovějších průzkumů tomu tak skutečně není a je tam také nějaké to číslo kolem 25% kdy ti respondenti, nevíme samozřejmě jaká byla metodologie toho průzkumu, ale ti respondenti, především asi mladí lidé řekli že o tom nic moc neví. A to je zásadní chyba, protože my jsme si mysleli, že právě od těch 90. let, kdy především jaksi v našich podmínkách, komunistické totalitě, kdy tyto věci byly tabuizovány, tak jsme si mysleli, že se nám podařilo dostat to téma alespoň do takového obecného povědomí. Dokonce vím, že nejenom se mluví o holokaustu, ale také o šoa, což je daleko správnější termín. Protože jaksi z náboženského hlediska holokaust je termín nesprávný, to je vlastně zápalná oběť a vím, že to narazilo také na určité bariéry, které se nám podařilo odstranit a jaksi ve spolupráci s různými institucemi, například památníkem Terezín o kterém jsem se zmínil, tak je velice populární systém vzdělávání, který oni organizují společně s památníkem holokaustu v Izraeli, Jadvašem. A vím, že je obrovský, je o to obrovský zájem především mezi učiteli. Ale jak je to v té široké veřejnosti, to bylo podle těch posledních průzkumů pro nás určitým překvapením.

Tomáš VZOREK, moderátor

Když jste říkal, že v zahraničí přibývá těch, kteří vyloženě popírají holokaust, vnímáte třeba právě to popírání holokaustu v přímé úměře třeba s nárůstem extrémismu?

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

Určitě ano. A musíme bohužel říci, že dneska to souvisí i také s takovým tím demografickým systémem v Evropě, kdy přece jenom, a to nemyslím ta současná uprchlická vlna, ale už od šedesátých let se do Evropy dostávají lidé, kteří jsou vychováváni v tom muslimském prostředí a především ti, kteří přicházejí z těch arabských zemích tak jsou od malého věku vychováváni vlastně k nenávisti vůči Izraeli a oni si to spojí. Izrael rovná se Židé a přijedou do Evropy a právě proto někteří mladíci potom v této zkratce podpalují synagogy.

Tomáš VZOREK, moderátor

Takže už to není řekněme takový ten extrapravicový extrémismus, ale spíše extrémismus, který přichází z východu.

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

Já musím říci, že bohužel v našem případě, tedy nemyslím Českou republiku, ale Evropu obecně, se tyto extrémismy potkávají. Je to pravicový i levicový, oba dva jak jsou diametrálně odlišné, tak na tomto se shodnou.

Tomáš VZOREK, moderátor-

Co dělá konkrétně federace židovských obcí pro formování o holokaustu, o to aby se o tomto problému více hovořilo? O té problematice jako takové.

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

My se snažíme právě to připomínat při všech možných příležitostech. A tím nemyslím jenom to, co jsme organizovali v pátek, kdy bylo vlastně už dneska tradiční, každoroční setkání přeživších v Senátu za účasti předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy Senátu a dalších jaksi významných osobností. Ale my se snažíme i v průběhu celého roku, protože bohužel musím říci, že těch tragických výročí je daleko více. To není jenom 27. leden, kdy byla osvobozena Osvětim, ale v našem případě velice tragické výročí březnové. Kdy byl vlastně vyvražděn takzvaný rodinný terezínský tábor v Osvětimi, kdy zahynulo během jedné noci 3 500 tehdy československých, respektive českých občanů. Takže my se snažíme i na toto upozorňovat. My samozřejmě máme určitou prioritu také v tom vzdělávacím systému, kdy se snažíme aby ty věci se dostávaly do učebnic. Snažíme se také hovořit s jednotlivými vzdělavateli. Ať už jsou to učitelé na středních školách, nebo i na základních školách. Musím říct, že aspoň mys jsme měli takový pocit, že se nám to daří, ale jak se ukazuje, je to přece jenom takové malé měřítko, že přesvědčujeme ty přesvědčené.

Tomáš VZOREK, moderátor

Jak vnímáte ale to, že holokaust, nebo popírání holokaustu se občas dostane i do řekněme proslovů politiků. Není to tak dávno, co se tady řešil pseudokoncentrák, když to řeknu doslovně, pseudokoncetrák v Letech.

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

My to právě přikládáme té obecné neznalosti. Té nevědomosti. Protože v momentě, kdyby lidé jaksi se potkali s těmi jednotlivými osudy, kdyby si uvědomili, co se tady vlastně před 74 lety dělo, 74 plus. A mohu říci příklad zcela čerstvý, právě z toho pátečního Senátu, kdy my jsme požádali našeho kolegu pana Fišera, aby se podělil o své vzpomínky. A on byl jeden z těch takzvaných dvojčat Mengeleho a když ten svůj příběh vykládal, tak mnozí v tom sále a bylo to i v přímém přenosu, tak potom jsme měli velice silné ohlasy, že říkali že s takovým člověkem se vlastně nikdy ještě nesetkali a ten příběh si mysleli, že byl takový virtuální a najednou vidí před sebou někoho kdo to opravdu prožil.

Tomáš VZOREK, moderátor

Jak jsem říkal, tak teď si připomínáme 80 let od začátku druhé světové války, tedy od začátku holokaustu. Jak se za tu dobu změnil vztah české společnosti třeba k Židům?

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

Já si myslím, že se změnil v tom pozitivním slova smyslu, protože vlastně si uvědomme, že pokud ti lidé přežili válku, holokaust, vrátili se někdy v tom 45 roce na jaře zpět do svých domovů a zjistili, že většina z jejich příbuzných už nežije a snažili se buď najít jiný domov někde jinde, někteří se odstěhovali do Ameriky, jiní po roce 48 do Izraele. Ale v zásadě to upadlo do takového téměř zapomnění a dva a půl roku poté, přišla komunistická totalita a netrvalo to dlouho, především tedy po procesem se Slánským a spol., jak se tehdy říkalo, byla tato věc opět znova tabuizována. Nejen to, mnozí z těch, kteří přežili koncentrační tábory, museli opět čelit takovéto skutečně tragické situaci. A vlastně za 40 let, za ty čtyři dekády komunismu toto bylo dá se říci u ledu. Bylo to zcela petrifikováno, takže Česká společnost vlastně neměla možnost jakési reflexe a to právě se stalo až někdy v těch 90. letech.

Tomáš VZOREK, moderátor

Já jen doplním, že samozřejmě holokaust se netýkal pouze Židů, ale také Romů, jenom abychom to uvedli na pravou míru. Jenom velmi stručně, podle vás je popírání holokaustu názorem, který má člověk právo vyjádřit?

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí ČR

Já si myslím, že ne. Protože ta fakta, pokud bychom popírali fakta, tak jsou jasná. Dneska už jsme právě těch 70 plus let od toho co se ty tragické události staly a víme velmi přesně, co se stalo. Víme dokonce jak k tomu došlo. My víme i příčiny. O tom jsou konference, přednášky, učebnice, sociologické studie a tak dále. Takže pokud člověk alespoň trochu chce, tak ví že něco takového nemůže říkat.

28.01.2019 , Zdroj: Seznam.cz TV