Soud: Peroutka napsal antisemitský článek

Viditelně rozrušena sledovala včera v síni Městského soudu v Praze vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová odůvodnění rozsudku v kauze „Hitler je gentleman“. Odvolací soud sice potvrdil prvoinstanční rozhodnutí, že se Hrad musí omluvit za to, že prezident Miloš Zeman z Peroutky učinil autora článku s titulkem „Hitler je gentleman“, zároveň však zrušil zbytek rozsudku.

Kancelář prezidenta republiky se tak nemusí omlouvat za tvrzení, že Peroutka byl fascinován nacismem, ani za to, že mu bylo přisouzeno autorství výroku: „Nemůžemeli zpívat s anděly, musíme výti s vlky.“ Ten sice napsal Jan Stránský, ale podle soudu Peroutka později vytvořil článek, jehož vyznění je stejné.

Senát městského soudu ve složení Tomáš Novosad, Helena Karetová a Hynek Zoubek vynesl rozsudek po zhruba sedmdesáti minutách jednání, z nichž velkou část vyplnilo čtení Peroutkových článků z let 1938 a 1939. Podle soudu článek „Nový poměr k Německu“ (Přítomnost 29. 12. 1938) obsahuje „jednoznačně naplnění jinak obrazného obratu kdo nemůže zpívat s anděly, musí výt s vlky“.

Z článku „Dynamický život“ (Přítomnost 26. 4. 1939) podle předsedy senátu Tomáše Novosada lze „učinit skutkový závěr, že Peroutka mohl být fascinován buď učením, nebo osobou“ Adolfa Hitlera. Plyne to prý hned z úvodu, v němž Peroutka popisuje Hitlerovy úspěchy. „Německá říše oslavila padesáté narozeniny svého Vůdce Adolfa Hitlera způsobem, který odpovídá všem oněm pronikavým úspěchům, jež tento muž za pouhých šest let své vlády svému národu přinesl. Jak dnes věci stojí, nemají Němci nikoho, koho by ve své Walhalle, ve své galerii národních hrdinů postavili výše.“

Konečně v článku „Češi, Němci a Židé“ (Přítomnost 22. 2. 1939) se podle Tomáše Novosada objevují „typické antisemitské stereotypy“. „Používají se vyloženě rasistické obraty jako např. cizí látka, element, roztok židovského elementu, otrava židovského elementu, řeč novinářů židovských se označuje za břečku,“ řekl soudce Novosad. „Toto je článek, který lze označit za antisemitský a který obsahuje typické antisemitské stereotypy.“

Vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová byla z vývodů soudu v šoku. „Dotklo se mě to více než výroky prezidenta Zemana,“ řekla po skončení jednání a připomněla, že Ferdinand Peroutka měl za manželku Židovku a polovina rodiny zahynula během holokaustu. Proti rozsudku chce její právní zástupce František Vyskočil podat dovolání.

Naopak právní zástupce Kanceláře prezidenta republiky Marek Nespala neskrýval dobrou náladu. „Spojeni jsme, protože z několika žalobních návrhů zůstal jen ten technický, že se nepodařilo dohledat ten článek. Veškerá naše argumentace byla akceptována v plné míře.“ (To však vůbec neodpovídá realitě, protože odvolací soud zcela zamítl Nespalovu obhajobu založenou na tezi, že Kancelář prezidenta republiky není právně odpovědná za Zemanovy výroky.)

Zároveň ale Nespala nebyl schopen říci, zda Kancelář prezidenta republiky Terezii Kaslové skutečně do sedmi dnů od nabytí právní moci rozsudku zašle omluvu, protože podle něj není jasné, kdo by ji měl podepsat.

Právo na vlastní úsudek o historii?

Soudce Tomáš Novosad v odůvodnění rozsudku formuloval dva principy, které je třeba pro posouzení kauzy brát v potaz. Za prvé, že „nikomu nelze brát právo, aby si každý učinil o historii svůj vlastní názor“. Z toho, jak sám soud vyložil Peroutkovy články, vyplývá, že toto právo zahrnuje i hrubě ahistorické výklady, které neberou v potaz dobový kontext a nechápou ironii ani psaní mezi řádky.

Druhým principem, který Tomáš Novosad považuje v této kauze za důležitý, je to, že u politiků je možné zúžit svobodu projevu „méně často a v menším rozsahu než u osob jiných“. Tento princip podle něj vychází z dlouhodobé a konstantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva i českého Ústavního soudu.

Kancelář prezidenta republiky ani Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček se až do uzávěrky tohoto vydání k rozsudku nevyjádřili.

***

Vývoj kauzy „Peroutka“ * 27. 1. 2015. Na sympoziu o holokaustu hovořil Miloš Zeman o fascinaci intelektuálů nacismem. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman, řekl prezident. * 1. 2. 2015. Sdružení Ferdinanda Peroutky namítlo, že Zeman přiřkl novináři slova, která nikdy nenapsal. * 20. 4. 2015. Hrad začal zveřejňovat Peroutkovy články, které považuje za kontroverzní. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že pátrá po článku Hitler je gentleman. * 21. 4. 2015. Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky, zažalovala stát o omluvu. * 12. 1. 2016. Právníci Kaslové a prezidentské kanceláře se nedohodli na smíru. * 2. 1. 2016. Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že se Hrad musí Terezii Kaslové omluvit. * 1. 9. 2016. Odvolací Městský soud v Praze pravomocně rozhodl, že Česká republika se musí Terezii Kaslové omluvit za tvrzení, že Peroutka je autorem článku Hitler je gentleman.

2.9.2016 Lidové noviny str. 1 Titulní strana

PETR ZÍDEK