Uzavření Staronové a Jeruzalémské synagogy pro veřejnost

V souladu s usnesením vlády ČR č. 996 ze dne 8. 10. 2020 budou ve dnech 12. 10. až 25. 10. návštěvnické objekty provozované ŽOP (Staronová a Jeruzalémská synagoga) uzavřeny pro veřejnost.