Skip to Content

V Prostějově přibylo dvanáct kamenů zmizelých

Jména obětí nacistického řádění nově připomínají mosazné kostky v Kollárově ulici, na náměstí Spojenců, v Rejskově ulici, U Kalicha, v Havlíčkově ulici a na Pernštýnském náměstí.

První červencový den uložené kameny zmizelých připomínají hned několik smutných lidských příběhů. Jména prostějovských občanů, kteří byli zavražděni nacisty buď kvůli židovskému původu, nebo pro příslušnost k sokolské organizaci, jsou vyryta do dvanácti kamenů zmizelých.

1200 LIDÍ SKONČILO V TRANSPORTU

Ukládání kamenů zmizelých probíhalo celý den. V Kollárově ulici byly uloženy za rodinu Sonnemarkovu, na náměstí Spojenců za Josefa Bukáčka, v Rejskově ulici za Františka Foukala, U Kalicha za Jana Mládka, v Havlíčkově ulici za manžele Seligerovy a na Pernštýnském náměstí za rodinu Steinerovu. „Kameny ukládáme na přelomu června a července, tedy v termínu, kdy právě v tomto období před 79 lety bylo donuceno nastoupit více než 1200 lidí židovského původu z Prostějovska do transportů. Drtivá většina z nich byla ve vyhlazovacích táborech povražděna, a to včetně více než stovky dětí do 15 let. Domů se vrátilo 109 občanů,“ připomíná předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr a dodává: „Nacistické zvůli však neunikli ani členové prostějovské sokolské organizace; památku jejich tří zavražděných členů jsme si připomněli společně s prostějovskou sokolskou organizací uložením pamětních kamenů.“

VELVYSLANEC IZRAELE

Na Pernštýnské náměstí dorazil uctít památku rodiny Steinerových i izraelský velvyslanec Daniel Meron. „Jediným proviněním lidí, které si dnes připomínáme, je skutečnost, že byli židovského původu. V celé České republice postihl podobný osud více než devadesát procent Židů. Po více než sedmi dekádách, které uplynuly od období holocaustu, je stále nutné mladým lidem připomínat, co se stalo,“ uvedl velvyslanec Meron, který po čtyřletém mandátu v pozici izraelského velvyslance letos končí. V letošním roce se na ukládání pamětních kamenů podílí spolek Hanácký Jeruzalém, prostějovští sokoli a také statutární město Prostějov, které formou dotace uhradilo šest kamenů zmizelých. „Nezbývá mi při pohledu na tu práci, která se tu udělala, než smeknout. Jsme vděční, že se v Prostějově připomíná židovská minulost města,“ uvedl Jiří Klimeš, zástupce Federace židovských obcí České republiky.

07.07.2021 , Zdroj: Prostějovský týden +4 , Strana: 2 , Autor: ZDENĚK VYSLOUŽIL ,