Skip to Content

Výstava Nový světový pořádek v pražském Karolinu se pro zájem prodlužuje

Multimediální expozice, kterou navštívilo už tisíc žáků osmých a devátých ročníků základní školy i studentů středních škol, se koná u příležitosti letošního 80. výročí útoku na osobu zastupujícího říšského protektora. Zahrnuje až čtyřicet pět minut audiovizuálních projekcí, fotografie, objekty či instalace a veřejnosti přibližuje záměry Heydrichem angažovaných odborníků – rasových poradců, kteří pracovali na definici parametrů ideálního prototypu člověka a měli vytvořit koncepci nového uspořádání evropského jihovýchodu podle rasových principů. Výstava Nový světový pořádek je přístupná denně od 10 do 18 hodin v prostorách Univerzity Karlovy v Praze v Křížové chodbě Karolina, pořádá ji Památník ticha ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a dalšími třinácti institucemi. Vstup je zdarma.

Výstava veřejnosti doposud nabídla i doprovodný program nazvaný Vysílání stanice Bubny ve formě tří moderovaných diskusí na téma starých i nových válek, války na Ukrajině a dosavadního světového řádu či dezinformační propagandy. V prostorách pražského Nádraží Bubny debatovali například diplomat Petr Kolář, renomovaní novináři Michal Kubal, Petra Procházková, Jaroslav Spurný a Jakub Szántó nebo režisér Václav Marhoul a další osobnosti veřejného a společenského života. Všechny tři diskuse Vysílání stanice Bubny byly streamované Českou televizí, hlavním mediálním partnerem výstavy, a lze je i nadále zhlédnout na iVysílání ČT. Organizátoři výstavy i nadále nabízejí také vzdělávací program pro druhý stupeň základních škol a střední školy.

„Výstava Nový světový pořádek přináší kromě mnoha zajímavých a dosud nepublikovaných faktů i velmi znepokojující pohled na to, jak snadno a nenápadně mohou být věda a výzkum zneužity ve prospěch zla. Výstava je mementem i pro dnešní svět, ve kterém se mnozí neváhají uchýlit k delegitimizaci a degradaci etnik, národů i států. V souvislosti s tím bych ráda ocenila práci Památníku ticha a jeho ředitele Pavla Štingla, který se tématu boji proti antisemitismu, xenofobii a netoleranci ve společnosti věnuje usilovně mnoho let,“ říká po zhlédnutí výstavy Nový světový pořádek Anna Azari, velvyslankyně Státu Izrael v ČR.

Autoři výstavy přibližují veřejnosti skoro dokumentaristicky skutečnosti ohledně Heydrichova působení v Praze, kam pozval za účelem výzkumu rasové kvality a plánování nové kolonizace východu řadu pseudovědeckých specialistů vzděláním často na úrovni profesorských hodností. Výstava není zaměřena na události kolem samotného atentátu na zastupujícího říšského protektora, ale na

opomíjenou děsivou technokratickou vizi spojenou s novým uspořádáním evropského jihovýchodu. Ta se sice nakonec díky vývoji druhé světové války nenaplnila, ale je ji stále nutné připomínat spolu s faktem, že za každým útokem na cizí území je ideologie agresora. V případě nacistického aparátu se vize nového světového pořádku opírala o nejtemnější zneužití vědy, učenosti a základních hodnot akademického prostředí.

Organizátorem výstavy je Památník ticha/Památník Šoa Praha, spoluorganizátory jsou Univerzita Karlova, Hrdličkovo muzeum člověka, Přírodovědecká fakulta UK, Městská část Praha 7, Národní technické muzeum, Museum Montanelli, Památník Lidice, Česká centra, Správa železnic, Institut Terezínské iniciativy, Židovské muzeum v Praze, Paměť národa, Post Bellum a Centrum současného umění DOX. Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a pod záštitou ministra kultury Martina Baxy.