Záchranné práce na náhrobcích NŽH v havarijním stavu s finanční podporou ČNFB

Díky finanční podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti ve výši 300 tis. Kč budou moci v r. 2021 ve významnějším rozsahu pokračovat záchranné práce na náhrobcích v havarijním stavu, které se nacházejí v areálu Nového židovského hřbitova v Praze 3 na Žižkově. Významná část z cca 27 tisíc náhrobků na tomto hřbitově je ohrožena nestabilitou, mnoho z nich je již poškozeno pádem. Příčinou tohoto stavu byla dlouhodobá nemožnost provádění oprav a účinné údržby v období 1939-1989, v současné době situaci komplikuje kritický nedostatek financí a práce proto postupují jen velmi pomalu. Díky podpoře ČNFB bude opraveno 61 poškozených náhrobků, pokračování prací předpokládáme v rámci dílčích etap rozsáhlého mnohaletého projektu.

Areál Nového židovského hřbitova v Praze 3 na Žižkově je unikátní nejen v rámci hlavního města Prahy, ale i celé ČR. Tento největší židovský hřbitov v České republice, který je stále používán, má rozlohu více než deset hektarů (je desetkrát větší než Starý židovský hřbitov v Praze Josefově).  Původně byl určen především pro potřeby pražské židovské obce v Josefově, jako hlavní hřbitov však sloužil i dalším židovským obcím z Prahy i okolí. Jeho výstavba započala v r. 1889. První pohřeb na něm byl uskutečněn již 4. července 1890. Nový židovský hřbitov nahradil tou dobou již nevyhovující starý hřbitov ve Fibichově ulici na Žižkově.

Na ploše hřbitova se nachází množství umělecky cenných náhrobků od významných architektů a sochařů - Jana Kotěry, Josefa Zascheho či Josefa Fanty, je zde pohřbena řada významných představitelů židovských obcí, rabínů, obchodníků a průmyslníků a umělců. Je dodnes využíván k pohřbívání.