Zemřela Doris Grozdanovičová

Zemřela Doris Grozdanovičová

Zemřela 21. srpna cestou z besedy v Terezíně domů do Prahy. Bylo jí 92 let. Ano, do poslední chvíle svého života byla aktivní, plná energie, optimismu, vždy s úsměvem. Tak si ji budeme pomatovat my, kdo jsme ji znali a měli rádi.

Doris Grozdanovičová, za svobodna Schimmerlingová, se narodila se 7. dubna 1926 v Jihlavě v židovské asimilovaní rodině. Brzy se však rodina přestěhovala do Brna, otec byl bankovním úředníkem, matka byla doma. Doriska měla ještě staršího bratra Hanuše. V Brně studovala na klasickém gymnáziu, odkud ji však jako Židovku vyloučili. 28. ledna 1942 byla odtransportována spolu s rodiči a bratrem terezínského ghetta. Pracovala v zemědělství a později jako pasačka ovcí. Matka v Terezíně zemřela, bratr s otcem byli v říjnu 1944 deportováni do Osvětimi. Hanuš přežil, otec však byl zavražděn. Doris zůstala v Terezíně sama až do osvobození. Dodělala si maturitu a v letech 1946-1950 studovala angličtinu a filozofii na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala pak rok na ministerstvu zahraničních věcí, poté nastoupila jako redaktorka v nakladatelství Československý spisovatel, kde zůstala až do odchodu do penze v roce 1985.

Byla jednou z nejaktivnějších členek Terezínské iniciativy, absolvovala bezpočet besed nejen doma, ale i v zahraničí.