Skip to Content

Jsme hrdi na český postoj k Izraeli

Oceňujeme, že v tomto ohledu existuje shoda mezi koalicí a opozicí, což odráží většinové mínění občanů. Vidíme v tom pokračování masarykovské a havlovské tradice zahraniční politiky, která akcentuje pravdu, a plně postoj české vlády podporujeme.
Izrael bojuje o svou existenci v zápase proti nelidskému zlu. Pokud nebude zastaveno, dříve či později bude ohrožovat i nás. 7. říjen nejen otřásl židovským státem, ale nastavil zrcadlo celému světu. Bestiální povaha zločinů Hamásu nedává prostor pro vznešenou neutralitu, nutí nás zaujmout jasný postoj.
Bohužel i u nás se začínají objevovat hlasy, které tento jasný postoj zpochybňují. Snaží se nastolit morální ekvivalenci: násilí je prý na obou stranách. Cožpak izraelští vojáci znásilňují, mučí a upalují starce, ženy a děti? Masakr na Židech je zapomenut, stejně jako osud desítek rukojmí, kteří jsou stále ještě zadržováni kdesi v tunelech v Gaze, i statisíců Izraelců, kteří byli evakuováni a žijí už několik měsíců v provizorních podmínkách. Teď jsou prý Židé vinni.
Nikdo nezlehčuje utrpení civilního obyvatelstva v Gaze, je ale třeba dodat, že je tragickým důsledkem chování jejich vůdců, kteří válku vyprovokovali, a navíc používají vlastní obyvatelstvo jako lidské štíty, což je válečný zločin. Svalovat za tuto situaci vinu na Izrael, stejně jako volat v této chvíli po příměří, je pokrytecké a v důsledku nahrává cílům palestinských zločineckých organizací, které jasně deklarují, že svůj pokus o genocidu budou opakovat, kdykoli se jim k tomu naskytne příležitost. Spravedlivé řešení blízkovýchodního konfliktu nastane v okamžiku, kdy se palestinské elity vzdají snu o vyhlazení Židů.
Vrcholem morálního zmatení jsou pak odkazy na Mezinárodní soudní dvůr, který na žádost Jihoafrické republiky projednává otázku, zdali se Izrael dopouští genocidy. Izrael se legitimně brání zjevně genocidnímu jednání Hamásu a dodržuje přitom všechna pravidla platná pro ozbrojený konflikt. Obviňovat z genocidy její oběť je převracení práva naruby.
Křesťané sdružení v ICEJ jsou si vědomi bolestného dědictví staletí křesťanského antijudaismu a jsou odhodláni pokračovat ve své humanitární práci, která drobnými krůčky pomáhá odstraňovat bariéru předsudků a přispívat k budování důvěry mezi židovskou a křesťanskou komunitou. Velmi nás proto mrzí, že k morálně zmatenému apelu se připojují i lidé, kteří si nárokují duchovní autoritu. Prorok Izajáš varuje duchovní vůdce slovy, která jsou nanejvýš aktuální: „Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.“ (Izajáš 5:20-21)
Před 85 lety byli Židé sami, celý svět dal od nich ruce pryč. Dnes mají Židé z chování mnoha států stejný dojem. Snad se alespoň několik zemí z historie poučilo, a slogan „nikdy více“ berou vážně. Česká republika je mezi nimi a přejeme si, aby tomu tak bylo i nadále.
Mojmír Kallus
Předseda ICEJ ČR

Více zde