Skip to Content

Library of Lost Books aneb ŽIDOVSKÉ MUZEUM VYZÝVÁ K PÁTRÁNÍ PO ZTRACENÝCH KNIHÁCH

Ve čtvrtek 11. dubna představilo Židovské muzeum v Praze projekt, jehož cílem je hledání knih ztracených z knihovny Hochschule für dieWissenschaft des Judentums in Berlin. Židovské muzeum Praha se ve spolupráci s Leo Baeck Institute podílí společně s dalšími institucemi z celého světa na obnově této knihovny zničené nacisty během druhé světové války, resp. na vytvoření její virtuální podoby.

Praha je - po Berlínu – zatím druhým městem, kde je projekt prezentován. Následovat budou Londýn a New York. Nejen lidé, ale i knihy mohou mít kruté osudy.

Osudy židovské populace během druhé světové války, jsou dostatečně a všeobecně známy. Značná povědomost je i o zkáze starobylých synagog, historických relikvií židovstva i osobních majetků celých rodin. Minimálně však je znám osud dalších mimořádných historických dokladů židovského vědění, náboženství a literatury, nastřádaných za staletí, knih. I knihy totiž postihl stejný osud jako lidi. Je proto čas napravit také tyto zločiny spáchané na duševním odkazu historie.

Celý text zde