Skip to Content

Oded Ezer: Samsovo tajemství

Instalace ve stylu fiktivního dokumentu staví na fantaskní představě protagonisty jedné z nejslavnějších Kafkových povídek.

Řehoř Samsa je zde představen coby zapomenutý literární génius, jehož dílo záhadně zmizelo. Samsa prostě neměl štěstí jako Kafka a jeho rukopisy nikdo nezachránil. Ezer se však ve své fabulaci pouští ještě dál, když názvy použitými na čtyřiadvaceti obálkách prázdných knih, jež jsou částmi úvodní pasáže Proměny, naznačuje, že si Kafka Samsovo dílo alespoň částečně přisvojil.

„Jde o velmi koncentrovanou instalaci, jejíž základní rovinou je příběhová hra v reálném prostoru. Každý, kdo do ní vstoupí, se ocitá nejen na stopě literární záhady, ale také uprostřed Ezerových kreseb—obrazů, jež představují útržky nutkavých představ a obsesí tajemného autora posedlého psaním. V potemnělém prostoru připomínajícím opuštěnou divadelní scénu s velmi expresivními kulisami je možné se ponořit do vlastních úvah o procesu psaní nebo se rovnou pustit do stavby vlastního vyprávění, aniž by bylo důležité držet se výchozí předlohy,” představuje výstavu šéfkurátorka Židovského muzea v Praze, Michaela Sidenberg, která je také kurátorkou výstavy.

Oded Ezer dodává: „Pro mě je Kafka jakési metaforické ‘třetí oko’, které nestranně poměřuje okolní svět a na světlo vytahuje nepohodlné věci, jež by jinak zůstaly nepovšimnuty. Kafkovo psaní u čtenářů navozuje pocit spřízněnosti, úžasu i obdivu k jeho literárnímu géniu… Má neobyčejnou schopnost přimět své čtenáře k tomu, aby se ztotožnili s hrdiny jeho příběhů. A i když se jedná o příběhy smyšlené — Řehoř Samsa se jednoho rána vzbudí a zjistí, že se kdovíproč proměnil v hmyz — jsou vyprávěny s takovým smyslem pro realitu a ‘všednost’, že nenechají čtenáře na pochybách, že něco podobného se může stát komukoli, je nevyjímaje.” Výzvou bylo samotné technické řešení výstavy. Galerie bude totiž ’zabalena’ do velkoformátových tisků, a to včetně podlahy, po níž budou návštěvníci chodit. Velkoplošné tisky tak musí snést vysoké zatížení.

Perfect print services, kteří je pro výstavu vyrobili a nainstalovali, museli jejich podobu s autorem vyladit do nejjemnějších detailů, aby bylo dosaženo zamýšleného efektu atmosféry, která uspokojí i ty nejnáročnější pozorovatele. Práce byla o to náročnější, že vše se dělo na dálku na trase Praha–Tel Aviv.

Martin Marek z Perfect print services k tomu dodává: „Lidé se na díla budou dívat z velmi malé vzdálenosti, proto jsme museli tisknout v nejvyšším možném rozlišení, abychom splnili nároky na kvalitu. Stroj Canon Colorado M5W s technologií UVgel nám umožnil nalézt optimální řešení, tapety mají stálou barevnost, vysokou flexibilitu, a navíc jsou odolné vůči oděru.“

Kdo je Oded Ezer?

Oded Ezer je přední izraelský typograf, designér, pedagog a tvůrce vizuálních obsahů vztahujících se k tématům přírodních věd, medicíny, antropologie, body-artu, etiky, literatury, náboženství, historie, sociologie, politiky a systémů záznamu textu. Spolupracuje s kulturními a vědeckými institucemi, neziskovými organizacemi i komerčními společnostmi. Výstava trvá do 30. 9. 2024. GALERIE ROBERTA GUTTMANNA, U STARÉ ŠKOLY 153/3 Výstava je otevřena bezplatně Projekt se uskutečňuje za finanční podpory a za přispění Ministerstva kultury ČR, Canon, Perfect print services a Velvyslanectví Státu Izrael v České republice.

10.06.2024 , Zdroj: webmagazin.cz , Autor: Michaela Wilhelmová