Skip to Content

Opravy a restaurování náhrobků na Novém židovském hřbitově v Praze 3 v roce 2023

Začátkem dubna mohly být díky dotaci 120.000,- Kč z rozpočtu Městské části Prahy 3 zahájeny práce související s opravou a restaurováním 33 náhrobků v rámci projektu „Záchranné práce na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově“, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o funerální architekturu v areálu hřbitova.

V areálu hřbitova se na ploše více než 10 ha nachází cca 27 000 náhrobků. Svou rozlohou a počtem náhrobků je největším židovským hřbitovem v ČR. V rámci letošní etapy projektu byly restaurovány náhrobky v sektorech č. 001, 007 a 100, Povalené či nakloněné náhrobky byly vztyčeny, stabilizovány a šetrně očištěny. Proběhly nezbytné restaurátorské zásahy jako je bodové slepení, injektáž, doplnění chybějících částí apod.

Protože míra a rozsah údržby a oprav náhrobků úzce souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, je přes všechnu snahu prováděna pomalejším tempem, než by skutečný stav areálu vyžadoval. Péče o náhrobky a jejich oprava probíhá průběžně a Židovská obec v Praze na ní každoročně věnuje také část vlastních prostředků.