Skip to Content

Opravy a restaurování náhrobků na židovském hřbitově v Litomyšli - Lánech v roce 2023

V průběhu října a listopadu se díky dotaci ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu města Litomyšl podařilo uskutečnit práce související s opravou a restaurováním 8 vybraných náhrobků. Stalo se tak v rámci dlouhodobé koncepční péče o kdysi jeden z nejzdevastovanějších židovských hřbitovů v ČR. Povalené a poškozené náhrobky byly odborně znovu vztyčeny, stabilizovány a šetrně očištěny. Proběhly nezbytné restaurátorské zásahy jako je bodové slepení, injektáž, doplnění chybějících částí apod. S podporou města se tato cenná kulturní památka postupnými kroky dostává do mnohem důstojnějšího stavu a veřejnost tuto proměnu vítá 

V areálu hřbitova se nachází více než 200 dalších poškozených náhrobků, z nichž většina na svou opravu teprve čeká  Protože míra a rozsah údržby a oprav náhrobků úzce souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, je přes všechnu snahu prováděna pomalejším tempem, než by skutečný stav hřbitova vyžadoval. Péče o hřbitov probíhá průběžně a Židovská obec v Praze na ní každoročně věnuje také část vlastních prostředků.