Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc., oslavuje své 100. narozeniny

Felix Kolmer slaví 100. narozeniny

Český osvětimský výbor a Nakladatelství PositiF vydaly u příležitosti jeho životního jubilea fotografickou a literárně-dokumentární knihu, doplněnou o slova jeho blízkých spolupracovníků a přátel, s názvem Felix Kolmer: Slib. Kniha vychází za laskavé finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Nadačního fondu obětem holocaustu, Státního fondu kultury ČR a Mezinárodního osvětimského výboru.

Knihu je možné zakoupit v Nakladatelství PositiF: https://www.positif.cz/

Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc. se narodil 3. května 1922 v Praze. Od 10 let byl členem skautského oddílu, v roce 1933 složil skautský slib: „ V něm jsem se zavázal, kromě jiného, že jako silnější musím pomáhat slabším a chránit je. To byl pro mě zákon.“ Během 2. světové války byl perzekuován, prošel ghettem Terezín, koncentračními tábory Auschwitz a Friedland. Po válce vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze a získal doktorát na ČVUT, obor fyzika–akustika. Od roku 1949 do roku 1991 pracoval ve Výzkumném ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky v Praze jako vědecký pracovník, později jako vedoucí akustického oddělení, vědecký náměstek ředitele a ředitel. Po odchodu do důchodu pracoval jako poradce ředitele ústavu. Od roku 1962 působil na ČVUT, později na FAMU, kde učil do roku 2018 jako pedagog v oboru akustika, od roku 1982 s titulem profesor. Je autorem mnoha publikací a přednášel po celém světě. V poslední době především na německých školách a v křesťansko-židovských společnostech v Německu na téma česko-německých vztahů za 2. světové války a o životě v koncentračních táborech. Je nositelem řady státních vyznamenání a čestným členem vědeckých společností v ČR i zahraničí. Je viceprezidentem Internationales Auschwitz Komitee, místopředsedou Českého osvětimského výboru, byl předsedou představenstva v Bundesverband für Information und Beratung der NS-Verfolgten v Kolíně nad Rýnem, členem předsednictva Terezínské iniciativy a členem Česko-německého diskusního fóra ministerstev zahraničí České republiky a Spolkové republiky Německa.

V současné době žije v DSP Hagibor v Praze.