Skip to Content

Vláda projedná definici anticikanismu.

Vláda na dnešním zasedání kromě jiného projedná právně nezávazné definici protiromských postojů – anticikanismu. Po skončení jednání vlády se uskuteční tisková konference, kterou první romská internetová televize ROMEA TV odvysílá v přímém přenosu, a kde Fuková podrobněji představí definici anticikanismu a její význam pro romskou menšinu. Kromě Fukové se tiskové konference zúčastní i další významné osobnosti, včetně velvyslance Spojeného království Matta Fielda, tajemníka Federace židovských obcí Michaela Pelíška a předsedy delegace IHRA Roberta Řeháka.

Podle zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové přijetí mezinárodně uznávané definice protiromských postojů není jen pouhým odškrtnutým úkolem ve Strategii romské integrace či jen podřízení se tlaku lidskoprávních mezinárodních institucí, ale vzkazem od českých politiků a političek, že se s Romy počítá jako rovnými partnery a že netolerují xenofobii, diskriminaci, rasismus či nenávistné chování a projevy vůči Romům.

“Romové dlouho čekali na jasné uznání toho, že diskriminace v ČR existuje a týká se většiny Romů a to včetně Romů žijící i mimo sociálně vyloučené lokality. Konkrétně nás brzy čeká např. zařazení romských témat historie i současnosti do školních osnov jako jeden z konkrétních kroků k výchově tolerantnější společnosti. To je cesta, která se vyplatí a je výhodná pro nás všechny. Jsem přesvědčena, bohužel, že současná vzájemná nedůvěra lidí a nedůvěra v instituce pramení z dlouho zakořeněné latentní xenofobie a nevůle vzájemného propojování a participace na společných řešeních týkajících se právě Romů,” uvedla již dříve pro zpravodajský server Romea.cz Lucie Fuková.

Pracovní a nezávaznou definici již v únoru podpořil i senátní výbor pro lidská práva. Definici předtím přijala Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. V březnu pak definici podpořili poslanci ze tří sněmovních podvýborů.

Definice anticikanismu

Anticikanismus, tzn. diskriminace Romů, je vyjadřování a jednání jedinců, strategie a praxe institucí, které vedou k marginalizaci či vylučování Romů, devalvování romské kultury a životního stylu, fyzickému násilí či projevům nenávisti namířených proti Romům i dalším jedincům a skupinám, které jsou považovány za „Cikány“. Z tohotodůvodu jsou stigmatizováni, či proto byli za dob nacismu nebo i dnes cílem perzekuce. Z důvodu této diskriminace se následně s Romy zachází jako s údajně cizí, odlišnou skupinou a jsou spojováni s celou řadou urážlivých stereotypů a zkreslených představ, které samy o sobě představují specifickou formu rasismu.

Více zde